Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Rozdźwięk między prawem Bożym a ludzką eko – nomią przynosił szkody

katedra

Czytamy dziś fragment Księgi Nehemiasza o odnalezieniu zwojów Prawa Mojżeszowego i czytaniu ich zawartości zgromadzeniu mieszkańców Jerozolimy, nie tylko mężczyznom, ale kobietom i wszystkim, którzy byli w stanie zrozumieć słowo Pańskie zapisane w pierwszych pięciu księgach Biblii. Czy potrafimy sobie jednak wyobrazić reakcję słuchaczy, którzy na głos czytającego zaczęli płakać, i upadać na twarz? Czy potrafimy wczuć się w emocje, jakie przeżywali Izraelici – ludzie Księgi ksiąg? Moglibyśmy, jeśli Biblia jest dla nas najważniejszą księgą życia, tak jak była i jest dla narodu wybranego. Pismo Święte to jakby namiot, w którym spotykamy Boga. On nam się objawia jako Ojciec, Syn i Duch Święty, jako nasz Stworzyciel i Zbawiciel, jako nasz Prawodawca i Sędzia, Nauczyciel i Mistrz, Przewodnik po drogach codzienności. Nie trzeba przypominać, choć wielu chciałoby o tym zapomnieć, że Pismo Święte stanowi kod naszej cywilizacji, że na Biblii wyrosła europejska kultura, wzbogacona ziarnami prawdy filozofii i prawa starożytnego świata Grecji i Rzymu. Bez tego dziedzictwa nie sposób zrozumieć, kim jesteśmy. Nie sposób poznać, dokąd zmierzamy. I jak mamy postępować. Mówię o tym na progu nowego roku akademickiego, kiedy dla was wszystkich czymś ważnym będzie słowo pisane, książki, artykuły, cały ów ludzki wysiłek umysłu i serca, pragnący i poszukujący prawdy. Podejmującym studia na Uniwersytecie Ekonomicznym może się wydawać, że Biblia nie ma związku z tworzonym czy poznawanym materiałem naukowym z dziedziny ekonomii. Ale czy jest tak naprawdę? Kościół od wieków interesował się ekonomią, choćby z tego prostego względu, że jest to nauka dotykająca ludzkiego życia, działania, pracy, postępu i rozwoju. W jakimś sensie wprowadził system podatkowy w postaci 10-ciny, do której wzdychają współcześni przedsiębiorcy. Przez wieki – w łączności z rozwojem cywilizacyjnym – rodziła się nauka społeczna Kościoła, w której zagadnienia styku ekonomii i wiary są ważną częścią nauczania papieży i biskupów, zwłaszcza w XX wieku. Bliskość wiary i ekonomii jest również widoczna na kartach Pisma Świętego, kiedy mówi ono o bogactwie i biedzie, o człowieku jako włodarzu dobrami ziemskimi. „W obliczu Objawienia działalność ekonomiczna musi być postrzegana oraz prowadzona jako świadoma odpowiedź na wezwanie Boga skierowana do każdego człowieka. Został on postawiony w ogrodzie rajskim, aby go doglądał i strzegł, korzystając z niego według ustalonych limitów, zobowiązując się do jego ulepszania. Odpowiednie zarządzanie uzyskanymi darami, w tym również dobrami materialnym, jest działaniem sprawiedliwym w stosunku do siebie oraz do innych ludzi: to, co się otrzymuje, musi być dobrze wykorzystane, przechowywane, powiększane, według nauki płynącej z przypowieści o talentach” (Kompendium nauki społecznej Kościoła, s. 216-217). Wysiłek naukowy w dziedzinie ekonomii, jak i jego realizacja w konkretnych przedsięwzięciach gospodarczych, muszą służyć człowiekowi i społeczeństwu. „Jeśli człowiek poświęca się temu z wiarą, nadzieją i oddaniem uczniów Chrystusa, również ekonomia i postęp zamienią się w przestrzeń zbawienia i uświęcenia. Również w tych zakresach można odzwierciedlać ludzką miłość i solidarność, współdziałając przy tworzeniu nowej ludzkości” (Tamże, s. 217), która jest odblaskiem Królestwa Bożego.
Spojrzenie na ekonomię przez pryzmat Biblii i wiary pozwala na głęboko humanistyczne i humanitarne traktowanie sfery działalności człowieka na tym świecie. W tym sensie Biblia jest również kodem genetycznym ekonomii i postępu. W każdym razie tak powinna być traktowana. Historia aż nazbyt często pokazywała, że rozdźwięk między prawem Bożym a ludzką eko – nomią przynosił szkody i to katastrofalne całym społeczeństwom. Tak niestety zdarza się i dzisiaj. Przykładów przytaczać nie trzeba, gdyż te realia znacie lepiej niż ja...


Prev Next »

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media