Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: "Adoracja trwa…"

katedra

Umiłowani Chorzy, Bracia i Siostry! Drodzy Opiekunowie Chorych! Bracia i Siostry związani z dziełem Apostolstwa Chorych!

1. W bazylice w Katowicach - Panewnikach spotykamy się przy betlejemskiej szopce… Myślą sięgamy czasów aż świętego Hieronima, który jako pierwszy powziął myśl scenicznego przedstawienia narodzin Chrystusa. Sięgamy również czasów świętego Franciszka z Asyżu i wigilijnej nocy 1223 roku, kiedy to Biedaczyna z Asyżu na leśnej polanie w Greccio ustawił żłóbek, sprowadził żywe zwierzęta, by wraz ze swymi braćmi adorować dzieciątko Jezus, śpiewać i modlić się; po porostu adorować Nowonarodzonego! (por. Helena M. Choraczyńska, Kolęda w polskiej tradycji kulturowej Bożego Narodzenia, w: O wyższości świąt Bożego Narodzenia, Lublin 2009, s. 78).
Czynimy to samo – pielgrzymujemy duchowo aż do Betlejem, aby adorować; ostatecznie pielgrzymujemy aż do granic tajemnicy, którą określamy słowami: tajemnica wcielenia, o której św. Jan Apostoł napisze, że jest tajemnicą miłości, bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne…(J 3,15). A my – chorzy zebrani w tej świątyni i przy odbiornikach – dzięki transmisji TV Polonia -  adorujemy i pielgrzymujemy do tajemnicy Miłości w poszukiwaniu sensu cierpienia... Wychodzimy ze świata ludzkiego cierpienia w świat Boga, który jest Emanuelem, Bogiem z nami, aby zrozumieć, dlaczego ono jest? 2. W noc Bożego Narodzenia słyszeliśmy słowa o krainie Zabulona i Neftalego, o zielonej Galilei, nazywanej też Galileą pogan… Otóż nad tą krainą rozbłysło światło, które zwyciężyło ciemności grzechu…Światło to rozbłysło również nad ciemną krainą ludzkiego cierpienia…
Tym światłem jest Jezus Chrystus, narodzony z Dziewicy Maryi, złożony w żłobie, strzeżony przez świętego Józefa. Jezus, którego – jako pierwociny ludów i narodów – witali ubodzy pasterze i bogaci w dary mędrcy.
Tym światłem jest Jezus Chrystus, który swoja bezdomnością, bezbronnością i cierpieniem wszedł w świat ludzkiego życia, opisywanego wieloma słowami, także słowem śmierć, która jak kierunkowskaz wskazuje jego kres…   
Do światła, które rozbłysło w betlejemską Noc Szczęśliwego Rozwiązania, przyszliśmy i my, fizycznie, duchowo, umysłem i sercem, ciałem i duszą. Przyszliśmy, aby pokłonić się naszemu Panu. I my bowiem byliśmy narodem kroczącym w ciemnościach, żyjącym w cienistej krainie śmierci. I nam Bóg zapalił światło swego Syna – przed ponad tysiącem lat, w chwili naszego chrztu i w każdą godzinę naszego życia. To światło płonie i pragnie płonąć w naszych sercach.
Bóg przemówił w sposób ostateczny przez swojego Syna. Tę prawdę przekazuje nam dzisiejsza ewangelia. Oto Chrystus rozpoczyna swoją publiczną działalność. Chrystus przemawia, głosi. Jego głosem są nie tylko słowa, ale i czyny. Pan uzdrawia, wyzwala, uwalnia. Pochyla się nad cierpiącymi i słabymi. Ostatecznie zwycięża śmierć zmartwychwstaniem i mówi – każdemu z nas – idziesz ku życiu…nawet, jeśli je tracisz…
I z tej perspektywy przypatrujemy się naszemu cierpieniu, chorobie, krzyżowi… Dostrzegamy moc niemocy, moc słabości, które kruszą nasze ciała i dusze, wydają walkę pragnieniu zdrowia i życia, pokoju, radości i błogosławieństwa. Cierpienie może się wydawać cienistą krainą śmierci, kroczeniem po omacku w ciemnościach. A jednak w tej krainie bólu ciała i duszy również rozbłyska światło Chrystusa. Do tej krainy, zwłaszcza do niej, przychodzi Pan, a z Nim Jego moc, która w słabości się doskonali.
Wiemy, że w pośrodku ludzkiego cierpienia, odkupionego męką Chrystusa, rozbłyska i bije źródło wielkiej mocy, która służy całemu Kościołowi. Bóg przez cierpienie, niemoc, bezradność, przez mękę i śmierć swojego Syna, zbawił świat. Ta prawda rodzi nadzieje i wolność!


Prev Next »

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media