Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Idźcie w Marszu.. i głoście prawdę o małżeństwie i rodzinie

katedra

    Dziś niedziela i uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego...W dniu Wniebowstąpienia – odmówmy – jakże aktualną modlitwę z XIV wieku:
    „Chrystus nie ma rąk, ma tylko nasze ręce
    aby dzisiaj pracować
    Nie ma nóg, ma tylko nasze nogi,
    Aby prowadzić ludzi Swoja drogą.
    Chrystus nie ma ust, ma tylko nasze usta,
    Aby mówić o Sobie ludziom.
    Nie ma pomocy, ma tylko naszą pomoc
    Aby przyciągać ludzi do Siebie.
    Jesteśmy jedyną Biblią
    Jak a ludzie jeszcze czytają.
    Jesteśmy ostatnim orędziem Boga
    Spisanym w czynach i słowach”.       To modlitwa uświadamia nam nasze zadania i obowiązki jako uczniów Jezusa, otwartych na działanie Ducha Świętego – Pocieszyciela..
    Dziś naszym szczególnym zadanie jest głoszenie orędzia Boga o rodzinie...
Rodzina ma przede wszystkim swoją wewnętrzną prawdę, ma swój blask, do którego współczesny człowiek tęskni. Taki właśnie  familiae splendor może odnaleźć rozum człowieka, medytujący tajemnicę człowieczeństwa. Taki także familiae splendor odczytuje rozum oświecony wiarą z chrześcijańskiego Objawienia. W Ewangelii Jezus potwierdza prawdę o nierozerwalności małżeństwa, sprzeciwiając się ówczesnym tendencjom liberalizującym, dopuszczającym rozwody. Czyni to przede wszystkim poprzez odwołanie się „do początku” historii zbawienia, „do początku” opisanego w pierwszej Księdze Pisma św., w Księdze Rodzaju. Jezus cytuje wprost tę Księgę: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?  I rzekł Bóg: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. Następnie Jezus dodaje od siebie: „Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”. Słowa te są potwierdzeniem prawdy o nierozerwalności małżeństwa i swoistą pieczęcią Jezusa. W kontekście dzisiejszych tendencji, podważających już nie tylko nierozerwalność małżeństwa, ale i jego komplementarność, Jezus zrobiłby podobnie: odwołałby się „do początku”, cytując te same słowa „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę”? I może dodałby, potwierdzając swoim autorytetem: tak, stworzył małżeństwo jako związek komplementarny.
Kościół wczytując się w Objawienie Boże, głosi prawdę, iż tak pojmowane małżeństwo jest fundamentem rodziny; w takim bowiem związku poczyna się i rodzi nowe ludzkie życie; taki związek jest naturalnym i dlatego najlepszym, środowiskiem wzrostu i rozwoju człowieka.
    Taki familiae splendor odczytuje Kościół z przesłania biblijnego. Kościół jest głęboko przekonany o tym, że rozum ludzki, nawet nie obdarzony łaską wiary, ale szczerze poszukujący prawdy, może podstawową prawdę o rodzinie odkryć. Rodzina nie jest więc w żaden sposób obciążeniem dla społeczeństwa, ani balastem dla jego rozwoju. Rodzina jest szansą i nadzieją dla współczesnego świata...
    W ostatnich 7-ciu latach wyrazem naszego wspólnego objawiania familiae splendor było Metropolitalne Święto Rodziny, a jego treścią radosne świętowanie rodzinnej, wiarygodnej wspólnoty, której nic nie zastąpi. A w trwającym w naszej metropolii Roku Rodziny wołamy – Rodzina Miłością Wielka.. I z tym orędziem o rodzinie – wyjdziemy po Mszy św., aby głosić Dobrą Nowinę o Rodzinie – nowinę spisaną w czynach i słowach...
    Jesteśmy... Biblią; Jesteśmy orędziem Boga o małżeństwie i rodzinie..
    Drodzy Bracia i Siostry!
    Raz jeszcze zachęcam was i wszystkich ludzi dobrej woli do pogłębienia spojrzenia na rodzinę, która jest nie tylko podstawową komórką społeczną, ale również – zgodnie z Bożym zamysłem – właściwym środowiskiem narodzin i osobowego rozwoju człowieka.
    Przez umacnianie wzajemnej miłości, pielęgnowanie wierności, uczciwości i otwartości na nowe życie, małżonkowie budują – jak powiedział św. Augustyn – „małe królestwo” i „dom Pana”. Wówczas staje się on „Kościołem domowym”, czyli wspólnotą miłością wielką, dostępującą zbawienia i zdolną przekazywać zbawienie innym.
    Realizacja tak rozumianego powołania do życia małżeńskiego i rodzinnego wymaga nieustannego wsparcia łaską sakramentu Eucharystii i słowa Bożego ( Wieczernik i Emaus). Tylko na tej drodze - sakramentalne małżeństwo i rodzina stają się skarbem, dziecko błogosławieństwem, a wzajemna miłość sensem życia.
    Niech naszym przewodnikiem na drodze ponownego odkrywania natury, godności i zadań chrześcijańskiej rodziny będzie św. Jan Paweł II, już nie tylko Papież Rodziny, ale jej Patron i szczególny Orędownik przez Bogiem...
    Serdecznie zachęcam - sięgajcie do Jego bogatego nauczania o małżeństwie i rodzinie. Czytajcie we wspólnotach rodzinnych słowa Jana Pawła II kierowane do rodzin w czasie pielgrzymek do Ojczyzny. Szczególnie zachęcam wszystkich do poznania papieskiego dokumentu Familiaris consortio..
Przede wszystkim otoczmy troską nasze rodziny, te które sami tworzymy. Niech jej wyrazem będzie rodzinna modlitwa i szczery, rodzinny dialog o kondycji rodziny, o tym, co w niej dobre i szlachetne. Miejmy też odwagę powiedzieć o słabościach i brakach, aby budować własne wspólnoty rodzinne w blasku prawdy, aby je umacniać, by były przestrzenią miłości, pokoju, przebaczenia i bezpieczeństwa... Tylko tak ukształtowana rodzina może się stać w łańcuchu pokoleń wiarygodną szkołą ofiarnych małżonków i rodziców.
Wczoraj – świętowaliśmy I rocznicę inicjatywy – Przed nami małżeństwo – to nowoczesna forma przygotowania do małżeństwa – jakże potrzebna, w którą zaangażowali się młodzi małżonkowie, aby dać świadectwo o swoim życiu rodzinnym i małżeńskim, co jest niezwykle przekonujące, że ewangeliczny fundament małżeństwa, to naprawdę skała, na które warto budować rodzinę i dom, omijając ulotne piaski...
         Bracia i Siostry, drodzy Małżonkowie!
         Za chwilę – podobnie – jak w wielu miastach w naszej ojczyźnie i tu w Katowicach – odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny... Pójdziecie razem jako wspólnota małżeństw i rodzin, która nie tylko patrzy w jednym kierunku, ale i w tym kierunki idzie, konsekwentnie, zaznaczając swoją obecność i aktywność w przestrzeni publicznej. I wyznaczając zadania społeczne, które w tym roku określa hasło. Rodzina obywatelska. Rodzina – wspólnota – samorząd.
        Drodzy!
Wspomniałem niedawno w Piekarach Śląskich – u Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, iż czekamy na start ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Jej szybkie uruchomienie na początku stycznia zostało obiecane... Wiele Samorządów już zadziałało autonomicznie, aby na przykład ułatwić rodzinom dostęp do kultury... Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, również akceptacją i dobrym słowem, wspierają rodziny dziękujemy.
Dziś w Ewangelii uczniowie zebrani w Galilei na górze usłyszeli takie słowa:
„Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody...Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem...A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni...” .
Drodzy! Oto od Zmartwychwstałego otrzymaliście mandat.. idźcie w Marszu.. i głoście prawdę o małżeństwie i rodzinie...Pamiętajcie dziś i zawsze...
    Chrystus nie ma ust, ma tylko nasze usta, Aby mówić o Sobie ludziom.
    Nie ma pomocy, ma tylko naszą pomoc, Aby przyciągać ludzi do Siebie.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media