Got 0 bytes response, method=default Response decode error Przybliżmy się zatem z ufnością do tronu łaski

katedra

Przybliżmy się zatem z ufnością do tronu łaski

Homilia Arcybiskupa Katowickiego
na zakończenie Symboli ŚDM; 2015.01.17

Dziś w I kościele archidiecezji katowickiej kończymy peregrynację symboli Światowych Dni Młodzieży – Krzyża i Ikony MB Salus Populi Romani.
Bóg zapłać wszystkim, którzy przygotowali program peregrynacji i tym symbolom (znakom) wytrwale towarzyszyli, stając się ich stróżami..
Zatrzymajmy się przy tych symbolach, a właściwie znakach.. Dla wszystkich jest rzeczą oczywistą, że bez znaków nie można żyć; człowiek nieczytający znaków nie może funkcjonować..; jest zdezorientowany..
Krzyż przekazany dla ŚDM przez Ojca Świętego Jana Pawła II towarzyszy im od 1985 roku… Święty Papież dał wam młodzi to, co najbardziej uniwersalnie orientuje – krzyż – dwie skrzyżowane belki: pionowa – mocno osadzona na ziemi, ale wskazująca niebo; druga pozioma otwarta na świat i człowieka..; znak ten uświęca Ukrzyżowany, który był cały dla Ojca i dla człowieka. I dał jeszcze Jan Paweł II – Matkę..   
Krzyż przypomina drogę krzyżową i wydarzenie Kalwarii. Każdy z nas zaproszony jest, by wejść w to wydarzenie. Wszyscy jesteśmy wezwani, by najpierw stanąć pod krzyżem Jezusa – jak Maryja, jak Jan, jak niewiasty, jak setnik – by usłyszeć Jego krzyk, Jego testament, ostatnie tchnienie i w końcu ciszę; tę ciszę, która trwać będzie w Kościele w każdą Wielką Sobotę.
    Przestrzeń ciszy wypełnia testament – Oto Matka Twoja; Oto Syn Twój..
Z treści tego testamentu płynie radość, bo ustanawia on nowe relacje miedzy Zbawicielem i jego uczniami; między jego uczniami i Matką Jezusa.. On staje się naszym bratem, a Maryja naszą Matką..
Jestem przekonany, że w dniach peregrynacji symboli w naszej archidiecezji – wielu dotknęło ich treści, to znaczy doświadczyło spotkania z Nim i Jego Matka.. a spotkania te są zawsze doświadczeniem miłości. Jedno z jej imion – to miłosierdzie..    
W I dzień tygodnia, w niedzielę, jesteśmy wezwani, by iść do grobu i zobaczyć, że wielki kamień został odsunięty; by usłyszeć orędzie: „Zmartwychwstał, nie ma Go tu” (Mk 16,6). Tu tkwi odpowiedź. Tu jest fundament, skała, w żywym słowie krzyża i w Zmartwychwstaniu Jezusa.
    Uobecniamy te wydarzenia w każdej Eucharystii. Spotykamy Miłości i Miłosierdzie! Tego, który do końca nas umiłował i wydał samego siebie za nas…
    Mamy być świadkami tego spotkania – tu i teraz; zwłaszcza jednak w roku 2016, kiedy do naszego kraju przybędzie młodzież z całego świata na ŚDM, aby spotkać się z wiarą Piotra i nasza wiarą..; to główny motyw ich przybycia – chcą doświadczyć naszego kraju, Górnego Śląska także, jako campusu – miłosierdzia (campus misericrdiae).
    Chcemy się do tego spotkania przygotować – pamiętając o bliskim nam przysłowiu – Gość w dom, Bóg w dom..  Z takim nastawieniem i rozumieniem relacji, chcemy przygotować się wszyscy na to niezwykłe, historyczne i pewnie jednorazowe w naszym życiu wydarzenie..
    W tym przygotowaniu pomaga nam słowo Boże. Dziś Autor listu do Hebrajczyków tak opisał jego działanie:
    „Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ciała, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca”..
    Podajemy się zatem pod osąd słowa Bożego..; niech nas oczyści, wszystkie nasze intencje, plany związane ze ŚDM, byśmy byli duchowo przygotowani do wszystkich spotkań, a nawet wyrzeczeń i ofiar, związanych z tym ewangelizacyjnym wydarzeniem..
    Do nas tu zgromadzonych, Pan tego świętego zgromadzenia, skierował i takie słowa:
    „Pójdź za Mną”.. Naśladuj Mnie, angażuj się! Bądź wytrwały, pamiętaj – o wytrwałym zaangażowaniu w przygotowanie w ŚDM. Szukaj już teraz sojuszników, zauważ w swoim środowisku tych, którzy się duchowo „źle mają”; których kondycja wiary wymaga reanimacji – ożywienia.. Prowadź ich do Miłosiernego..
    A jeśli wątpisz w swoją przydatność czy umiejętności, to weź sobie do serca i to stwierdzenie Jezusa a Nazaretu – „Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.
    Dlatego moi drodzy młodzi…
    „Przybliżcie się z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili”.
    Tym tronem łaski jest krzyż, do którego wielu się przybliżyło w dniach peregrynacji..
    Tronem łaski jest ołtarz, na którym uobecniamy życie, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana.
    Przybliżcie się z ufnością do tronu łaski i trwajcie przy nim, aby dać świadectwo, że jesteśmy braćmi i siostrami Jezusa a Jego Matka nasza...

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media