Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: We własnym obowiązku odkryć cząstkę obowiązku ojczystego

katedra

Abp Skworc: We własnym obowiązku odkryć cząstkę obowiązku ojczystego

Homilia wygłoszona podczas Mszy za Ojczyznę
Katowice; katedra 2015.05.03

Historia Europy w XX wieku była dramatyczna. Nasze ziemie były polem dwóch światowych wojen; z pierwszej wyszliśmy, jako wolne państwo – po 120 latach niewoli; pod drugiej, zostaliśmy pozbawieni wolności i suwerenności, za którą nasi żołnierze przelewali krew na wszystkich frontach II wojny światowej. Wśród nich byli i nasi diecezjanie, świeccy i duchowni, synowie tej ziemi, dzieci tutejszych rodzin.
Dziś, kiedy w roku 90-lecia diecezji katowickiej, obchodzimy uroczystość NMP Królowej Polski, a za kilka dni odbędą się obchody 70-tej rocznicy zakończenia II wojny światowej, chcemy szczególnie pamiętać o kombatantach. Cieszymy się ich obecnością; świadkowie naszej trudnej historii są wśród nas; niektórzy łączą się z nami duchowo, bo z racji wieku i dolegliwości przybyć nie mogli. Jednak największa ich liczba odeszła już – jak się to poetycko mówi – na wieczna wartę; do rzeczywistości, którą otwarł przed nami Zmartwychwstały Chrystus. Chcemy także pamiętać o wszystkich ofiarach Tragedii Górnośląskiej, która w dramatycznych odsłonach rozgrywała się tu na miejscu i sięgnęła aż po Donbas.
    Dobrze, że zmartwychwstała Ojczyzna – jej wierni synowie - pamiętają o kombatantach i ofiarach; że o nich pamiętają młodzież i samorządy; dobrze, że pamięta o nich Kościół, gdyż byli nie tylko żołnierzami broniącymi terytorium; toczyli również mężny bój o człowieka, o poszanowanie jego ludzkiej godności i praw; walczyli w obronie rodzin, zmagali się o zasady, o wartości, o niepodległość i suwerenność.  Na obu tych frontach nieraz przegrywali, byli zdradzani i osamotnieni, ale pozostali wiernymi i dlatego należy im się pamięć, wdzięczność i modlitwa. Byli i tacy, którzy za sam fakt okupacyjnej walki o wolna Polskę czy Śląsk byli sądzeni za czasów stalinowskich przez polskie sądy.
To na nich popełniano kainowskie zbrodnie, które były grzechami wołającymi o pomstę do nieba; tym bardziej, że ludzka sprawiedliwość okazywała się zawodna. Bóg powiedział do Kaina wkrótce po tym, jak ten zamordował swego brata Abla: "Krew twego brata głośno woła do mnie z ziemi!"
Narodowa gehenna skończyła się dopiero w 1989 roku, dlatego przyzwoitość wymaga wspomnienia wszystkich ofiar stanu wojennego, których szczególnym symbolem jest błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko. To także im ofiarom agonii komunistycznego systemu należy się moralna satysfakcja, pomoc państwa i wdzięczność społeczeństwa.

Bracia i Siostry!
    Pozostawiając Bogu samemu sąd i karę - my – z perspektywy czasu - stawiamy pytanie - dlaczego tak się dzieje, że ludzie ludziom gotują taki los; że człowiek człowiekowi zgotował taki los. Jak wielkie musiało być zaślepienie, by tak nienawidzić, by aż zabijać. Po doświadczeniach komunizmu i narodowego socjalizmu – po Katyniu i Auschwitz - uprawnione jest pytanie: do czego zdolny jest człowiek wprzęgnięty bezmyślnie w służbę ideologii. Historia uczy, że taki człowiek zdolny jest do wszystkiego.
A to „wszystko” zaczyna się od odrzucenia Boga! To właśnie oba systemy totalitarne XX wieku walkę z człowiekiem rozpoczęły od walki z religią, od walki z Bogiem i Kościołem.

Drodzy Bracia i Siostry!
W 90-tą rocznicę powstania diecezji wpisujemy pamięć o kombatantach, o powstańcach śląskich, o ofiarach Górnośląskiej Tragedii. Dziś ich wspominamy i za nich się modlimy; z nimi dziękujmy Bogu za zmagania o wolność. I do nich odnosimy słowa Jezusa: błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości.
Chcemy też pamiętać o wszystkich bohaterach - kombatantach -duchowych zmagań i walk o to, aby codzienność przemieniać światłem Ewangelii; należeli do nich błogosławieni Emil Szramek i Józef Czempiel oraz kandydaci na ołtarze Franciszek Blachnicki i Jan Macha.
Zatem, przywołując historię Diecezji, trzeba wspominać z wdzięcznością „mężów sławnych, którzy przez pokolenia byli wychwalani i stali się dumą swych czasów” i „ mężów pobożnych, których czyny nie zostały zapomniane. Pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy”. Bracia i Siostry!
    Myślę, że do tych świadków wiary naszej diecezji należy również św. Jana Pawła II, którego życie było jednym pasmem heroicznych zmagań. Tytułem do takiej klasyfikacji jest fakt, że był wiernym piekarskim pielgrzymem i w roku 1983 nawiedził nasze miasto, tę katedrę. Ziarno Jego życia i przesłania zostało wsiane także w glebę naszych serc. Niech przynosi plon obfity Jego nauka, niech owocują mocne słowa, których nam nie szczędził zwłaszcza w czasie podróży apostolskiej w 1991 roku, kiedy przypomniał nam Dekalog; uniwersalne prawo moralne obowiązujące zawsze i wszystkich!
Dziś szczególnie aktualne jest papieskie ostrzeżenia dotyczące demokracji; tego systemu, wywalczonego przez pokolenia Polaków, w którym żyjemy, naiwnie sądząc, że w tym systemie i w z tym systemem nie może stać się nic złego. Tymczasem Papież ostrzegał: „demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”. Warto o tym pamiętać, kiedy przed wyborami diagnozujemy choroby demokracji w polskim wydaniu. Jako warte zapamiętania antidotum przytaczam słowa papieża Benedykta XVI:
Państwo potrzebuje jakiegoś minimum prawdy, jakiegoś minimum poznania dobra – poznania, które nie poddaje się manipulacji”. Samo państwo nie jest i być nie może źródłem prawdy i moralności, a jego celem nie może być beztreściowa wolność… Państwo musi wobec tego „z zewnątrz” czerpać niezbędną do istnienia i działania miarę poznania i prawdy o dobru. Takim „zewnętrzem” pozostaje dla państwa Kościół. Kościół musi - i robi to - szanować istotę państwa, ale dokłada też starań, aby w nim samym jaśniała prawda moralna, którą następnie Kościół ofiaruje państwu w sposób zrozumiały dla obywateli, choćby w postaci KNS czy nauki Dekalogu, który jest niezbędnym dla obywateli elementarzem etycznym.  

Bracia i Siostry!
W tym ponadczasowym i transcendentnym wydarzeniu, jakim jest Eucharystia wspominamy tych, którzy zmagali się o wolną ojczyznę, łącząc to swoje zmaganie z niemniejszym wysiłkiem codziennej wierności Ewangelii.
    Nie jest rzeczą przypadku, że wspominamy ich w trzeci dzień miesiąca maja – w uroczystość NMP Królowej Polski. Bo – tak jak dla nas – tak i dla nich była Matką i Królową. To z maryjną pieśnią na ustach trwało zmaganie o doczesną i duchową niepodległość; o podległość Bogu samemu. Od uroczystego śpiewu: Bogu-Rodzica – po codzienne Maryjo Królowi Polski, jestem przy Tobie pamiętam, czuwam, zastępy kombatantów powierzały swój los Bożej Opatrzności przez ręce Maryi.
I my podobnie – zatroskani o losy ojczyzny; naszego doświadczanego Górnego Śląska – razem z kombatantami i młodzieżą – świadomi naszych wad, słabości i grzechów - modlimy się o Polskę obliczalną i wiarygodną; o Polskę – oparcie dla obywateli, szanowanych i traktowanych poważnie przez rządzących. To im kombatanci dają dziś lekcję uczciwości, honoru, patriotyzmu i politycznej kultury.

Bracia i Siostry!
Jest w dzisiejszej ewangelii o winnym krzewie obrazowe stwierdzenie, że wszyscy wierzący w Chrystusa są w Niego wszczepieni. Jezus napełnia ich swoją łaską przez wylanie Ducha, tak że tkwiący w winnym krzewie i przyjmujący Bożą łaskę mogą wydawać godne jej owoce.
Podobnie dzieje się z ojczyzną, do której wszyscy należymy, z której wyrośliśmy, która stanowi o naszej tożsamości. Z jej dziejów pięknych, dobrych, szlachetnych możemy dziś czerpać siłę do działania dla zachowania i pomnożenia wspólnego narodowego dobra. Z porażek i błędów możemy się uczyć i wybierać inną drogę słów i czynów.
Nie możemy jednak „uschnąć” zamykając się na obowiązek miłości ojczyzny. To by prowadziło do naszego obumarcia i duchowego „wynarodowienia”.

Bracia i Siostry!
We własnym obowiązku odkryć cząstkę obowiązku ojczystego. Tego uczą kombatanci. Niech to pełne nadziei pouczenie przenika naszą modlitwę, myślenie i codzienną pracę dla ojczyzny ziemskiej i wiecznej.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media