Got 0 bytes response, method=default Response decode error Wprowadzenie relikwii Św. Bartłomieja

katedra

Wprowadzenie relikwii Św. Bartłomieja

Myśli do homilii na dzień wprowadzenia relikwii Św. Bartłomieja;
Piekary, 2015.08.30.

1. Parafialny odpust – to przede wszystkim czas łaski dla tutejszej wspólnoty parafialnej. Zachodzi bowiem duchowa relacja między patronem parafii i parafianami. Parafia Piekarska słynie szeroko, jako sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej,  Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. A patron parafii św. Bartłomiej pozostaje niejako w cieniu..
Dzisiejszy odpust jest okazją do odnowienia relacji z patronem, tym bardziej, że staje się bliższy przez znak i obecność relikwii. I tak je należy rozumieć – znak bliskości, którą duchowo przeżywamy w tajemnicy świętych obcowania. 2. Parafialny odpust to odnowienie więzi z patronem Świętym Bartłomiejem. Wszak chodzi o szczególną relację miedzy nim a parafianami, a my się zastanawiamy, co patron, żyjący 2000 lat temu ma nam do powiedzenia, do przekazania… 3. Święty Bartłomiej,  apostoł – własną skórą – jak mówi tradycja, zapłacił za wiarę w Jezusa Chrystusa.  Właściwie nazywał się Natanael – jak mówi ewangelia Św. Jana.  Do kolegium Apostołów wszedł jako Bartłomiej (Mt 10, 2-4).  Jego powołanie do tego grona zrodziło się niejako pośrednio, bo nie pochodziło bezpośrednio od Jezusa. Spowodował je Filip. Z początku Bartłomiej był krytyczny, czy uprzedzony, co wyrażają słowa: „Czyż może być do dobrego z Nazaretu” , by później złożyć wyznanie o Jezusie jako Mesjaszu.
O działalności Bartłomieja Apostoła, o którym Jezus powiedział, że to „prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”, nie ma pewnych świadectw. Tradycja głosi, że dotarł to Armenii i z powodu wiary w Jezusa Chrystusa był aresztowany.  Skazany na śmierć; niektóre źródła mówią o ścięciu mieczem, inne o obdarciu ze skóry i ukrzyżowaniu. Ta ostatnia tradycja została wzmocniona przez to, że w kaplicy Sykstyńskiej – przedstawiony tam Apostoł Bartłomiej trzyma w swojej ręce swoją skórę. Bracia i Siostry!
4. Życie Apostoła – stawia nam kilka pytań: Spotkanie Jezusa i Natanaela -  potem Bartłomieja – zostało zaaranżowane, umożliwione przez innych.  Pomyślmy, kto nam umożliwił spotkanie z Jezusem.  Pomyślmy z wdzięcznością o rodzicach i duszpasterzach.
I postawmy sobie pytanie czy my prowadzimy innych na spotkanie z Jezusem.  Czy jesteśmy kontaktowi – w sensie aranżowania kontaktu naszych bliźnich z Jezusem Chrystusem.
(Przykład: Korea Południowa – Akcja:  Przyprowadź sąsiadów).
Jezus powiedział o Natanaelu, że to Izraelita w którym nie ma podstępu… to prawdziwy komplement. Czy i na jaki komplement ze strony Jezusa my zasługujemy. Obyśmy kiedyś w kontekście wykorzystania danych nam talentów usłyszeli taki:
"Dobrze, sługo dobry i wierny! W małej rzeczy byłeś wierny, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twojego pana". (Mt 25, 21).
Czy można o nas powiedzieć że jesteśmy ludźmi prostolinijnymi, bez fałszu i podstępu. To pytanie jest wymagającym wezwaniem w naszej codzienności, gdzie często lawirujemy; gdzie częstym gościem jest kłamstwo!
Bartłomiej uznał Jezusa Chrystusa, jako nauczyciela – Syna Bożego, Króla Izraela… Kim Jezus jest dla mnie… czy potrafię to konkretnie sformułować, powiedzieć i wyznać? 
Bartłomiej płacił za wiarę najwyższą cenę… Co jestem gotów dać za wiarę?
Na pewno dziełem w duchu apostoła Bartłomieja będzie prowadzenie bliźnich do spotkania z Jezusem i Jego Kościołem.
To wasze zadanie, tutejszych parafian z sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, oddających część św. Bartłomiejowi.    
   

Myśli do homilii na dzień wprowadzenia relikwii Św. Bartłomieja; Piekary, 2015.08.30.

        

1.    Parafialny odpust – to przede wszystkim czas łaski dla tutejszej

wspólnoty parafialnej. Zachodzi bowiem duchowa relacja między patronem parafii i parafianami. Parafia Piekarska słynie szeroko, jako sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej,  Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. A patron parafii św. Bartłomiej pozostaje niejako w cieniu..

Dzisiejszy odpust jest okazją do odnowienia relacji z patronem, tym bardziej, że staje się bliższy przez znak i obecność relikwii. I tak je należy rozumieć – znak bliskości, którą duchowo przeżywamy w tajemnicy świętych obcowania.

2.    Parafialny odpust to odnowienie więzi z patronem Świętym

Bartłomiejem. Wszak chodzi o szczególną relację miedzy nim a parafianami, a my się zastanawiamy, co patron, żyjący 2000 lat temu ma nam do powiedzenia, do przekazania…

3.    Święty Bartłomiej,  apostoł – własną skórą – jak mówi

tradycja, zapłacił za wiarę w Jezusa Chrystusa.  Właściwie nazywał się Natanael – jak mówi ewangelia Św. Jana.  Do kolegium Apostołów wszedł jako Bartłomiej (Mt 10, 2-4).  Jego powołanie do tego grona zrodziło się niejako pośrednio, bo nie pochodziło bezpośrednio od Jezusa. Spowodował je Filip. Z początku Bartłomiej był krytyczny, czy uprzedzony, co wyrażają słowa: „Czyż może być do dobrego z Nazaretu” , by później złożyć wyznanie o Jezusie jako Mesjaszu.

O działalności Bartłomieja Apostoła, o którym Jezus powiedział, że to „prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”, nie ma pewnych świadectw. Tradycja głosi, że dotarł to Armenii i z powodu wiary w Jezusa Chrystusa był aresztowany.  Skazany na śmierć; niektóre źródła mówią o ścięciu mieczem, inne o obdarciu ze skóry i ukrzyżowaniu. Ta ostatnia tradycja została wzmocniona przez to, że w kaplicy Sykstyńskiej – przedstawiony tam Apostoł Bartłomiej trzyma w swojej ręce swoją skórę.

         Bracia i Siostry!

4.    Życie Apostoła – stawia nam kilka pytań:

Spotkanie Jezusa i Natanaela -  potem Bartłomieja – zostało zaaranżowane, umożliwione przez innych.  Pomyślmy, kto nam umożliwił spotkanie z Jezusem.  Pomyślmy z wdzięcznością o rodzicach i duszpasterzach.

I postawmy sobie pytanie czy my prowadzimy innych na spotkanie z Jezusem.  Czy jesteśmy kontaktowi – w sensie aranżowania kontaktu naszych bliźnich z Jezusem Chrystusem.

(Przykład: Korea Południowa – Akcja:  Przyprowadź sąsiadów).

Jezus powiedział o Natanaelu, że to Izraelita w którym nie ma podstępu… to prawdziwy komplement. Czy i na jaki komplement ze strony Jezusa my zasługujemy. Obyśmy kiedyś w kontekście wykorzystania danych nam talentów usłyszeli taki:

"Dobrze, sługo dobry i wierny! W małej rzeczy byłeś wierny, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twojego pana". (Mt 25, 21).

Czy można o nas powiedzieć że jesteśmy ludźmi prostolinijnymi, bez fałszu i podstępu. To pytanie jest wymagającym wezwaniem w naszej codzienności, gdzie często lawirujemy; gdzie częstym gościem jest kłamstwo!

Bartłomiej uznał Jezusa Chrystusa, jako nauczyciela – Syna Bożego, Króla Izraela… Kim Jezus jest dla mnie… czy potrafię to konkretnie sformułować, powiedzieć i wyznać? 

Bartłomiej płacił za wiarę najwyższą cenę… Co jestem gotów dać za wiarę?

Na pewno dziełem w duchu apostoła Bartłomieja będzie prowadzenie bliźnich do spotkania z Jezusem i Jego Kościołem.

To wasze zadanie, tutejszych parafian z sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, oddających część św. Bartłomiejowi.

        

        

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media