Got 0 bytes response, method=default Response decode error Słowo na otwarcie nowej siedziby Sądu

katedra

Słowo na otwarcie nowej siedziby Sądu

Słowo Metropolity Katowickiego na otwarcie i poświęcenie nowej siedziby Sądu Metropolitalnego w Katowicach; 1 października 2015 r.

Nie upłynął nawet jeden miesiąc od momentu ogłoszenia przez Ojca Świętego poważnych zmian w obowiązującym Kodeksie Prawa Kanonicznego, które zwróciły ogromne zainteresowanie wielu osób, mediów, środowisk kościelnych, a spotykamy się dzisiaj w kontekście którego ściśle zmiany te dotyczą. Sąd kościelny, miejsce realizacji prawa małżonków do zaskarżenia ważności małżeństwa i przeprowadzania procesów małżeńskich, dziś w Archidiecezji katowickiej dokonuje otwarcia swojej nowej siedziby w gmachu Kurii Metropolitalnej. Dokonuje się to w 92 lata po tym, jak na tym terenie rozpoczęli swoją posługę prawdy sędziowie kościelni śląskiej ziemi (jeszcze w ramach Administratury Apostolskiej polskiego Śląska).
W roku 90-lecia naszej diecezji (a powstała 28.X. 1925 roku na  mocy bulli „Vixdum Poloniae unitas”) trudno nie rozpocząć dzisiejszej uroczystości od odniesień historycznych. Otóż w ostatnim numerze „Gościa Niedzielnego” z roku 1923 znalazły się słowa radosnego podsumowania:
 „Zrobiliśmy wielki krok naprzód. Mamy dzielnego Arcypasterza, który w tym jednym roku umiał uporządkować stosunki kościelne, które przeszłego roku jeszcze dawały powody do niepokojów i obaw; mamy generalnego wikariusza, mamy konsultorów, którzy tworzą w tym okresie przejściowym niby kapitułę, mamy sądy kościelne. Wielki Zjazd katolicki we wrześniu wykazał, że ludność nasza jest i chce być katolicką” (Na zakończenie starego roku, Gość Niedzielny 1,17 (1923), s. 3-4. 31.).
Oczywistym jest, że powstanie Sądu Biskupiego w Katowicach nierozerwalnie łączy się z utworzeniem Administracji Apostolskiej Śląska polskiego. Dekret o utworzeniu trybunału pierwszej instancji został podpisany 1 lutego 1923 r. przez ówczesnego administratora, ks. dra Augusta Hlonda, późniejszego biskupa diecezjalnego, a następnie prymasa Polski. W dekrecie tym ustanowiono pierwszego oficjała ks. Józefa Kubisa oraz sędziów. Promotorem sprawiedliwości i obrońcą węzła małżeńskiego został ks. Teodor Kubina. Pierwotna nazwa brzmiała: Sąd Administracji Apostolskiej, dopiero wraz z utworzeniem diecezji katowickiej w 1925 r. przemianowano go na Sąd Biskupi w Katowicach. Na sąd apelacyjny drugiej instancji wybrano początkowo Sąd Biskupi Archidiecezji Gnieźnieńsko-Poznańskiej, lecz niecałe dwa lata później, w 1925 r., wraz z nowym podziałem Kościoła w Polsce i po utworzeniu diecezji katowickiej, zmieniono go na Sąd Metropolitalny w Krakowie.
Od wspominanych wydarzeń upłynęło wiele lat. Zmieniali się wikariusze sądowi, w modlitewnej pamięci zachowujemy tych wszystkich, którzy pełnili posługę sprawiedliwości w naszej diecezji i odeszli już do wieczności. Wraz z żyjącymi jest to już 64 sędziów i 47 obrońców węzła małżeńskiego.
Mitis Iudex, Dominus Iesus – tak zatytułowane jest to ostatnie motu proprio papieża Franciszka. „Mitis” – oznacza „łagodny, łaskawy, uprzejmy, cierpliwy, cichy, słodki”. Trudno w tej litanii znaczeń łacińskiego przymiotnika nie znaleźć skojarzeń teologicznych, biblijnych, choćby takich, jak z owocami ducha wymienionymi przez Świętego Pawła w piątym rozdziale Listu do Galatów:
„Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.”. Trudno też w znaczeniu tego słowa nie odnaleźć analogii do Litanii do Serca Pana Jezusa, które jest „cierpliwe i wielkiego miłosierdzia”, „ciche i pokorne”. Nie można mieć wątpliwości, jeśli każdy kapłan jest alter Christus, „na wzór” swojego Mistrza, to ktoś, kto sprawuje w Kościele posługę sądzenia, ma mieć ten Wzór tym bardziej na względzie.
W tym szczególnym momencie dla naszego lokalnego Kościoła wyrażam wielką nadzieję, że Trybunał, którego nową siedzibę dzisiaj otwieramy, pracować będzie w tym właśnie duchu. Niech w tym duchu działają pracownicy Sądu Metropolitalnego; wszak nie najważniejsze są pomieszczenia i struktury, a ludzie wypełniający je sprawiedliwą i miłosierną treścią.  Niech salus animarum, najwyższy cel prawa w Kościele, będzie i Waszym najwyższym celem. Tego Wam – Wikariuszowi Sadowemu i Wszystkim Pracownikom Sądu Metropolitalnego w Katowicach życzę i udzielam pasterskiego błogosławieństwa już tu i na miejscu nowej siedziby naszego Trybunału.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media