Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: „Idź i ty czyń podobnie”

katedra

Abp Skworc: „Idź i ty czyń podobnie”

Homilia na rozpoczęcie roku akademickiego w WT UŚ
Katowice 2015.10.05

Trudno, żeby nasze myśli nie biegły dziś do Watykanu, gdzie rozpoczynają się obrady synodu o rodzinie. Próbujmy mieć wpływ na to wydarzenie, nie tyle jałowymi czy krytycznymi uwagami, ile modlitwą, do której serdecznie zachęcam. Niech kaplica na WT będzie miejscem nawiedzanym a nie w pospiechu mijanym..
Zachęcam też, społeczność naszego Wydziału Teologicznego, aby zauważała comiesięczne, papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy. Te na październik brzmią:
Ogólna:
Aby został wykorzeniony handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa.
Misyjna:
Aby wspólnoty chrześcijańskie w Azji głosiły Ewangelię w duchu misyjnym tym, którzy jej jeszcze oczekują.
Zatrzymajmy się dzisiaj na pierwszej, ogólnej. Spotkanie Ewangelii z problemem niewolnictwa miało miejsce w gminach chrześcijańskich świata grecko-rzymskiego. To obszar aktywności apostoła Pawła, który zetknął się z niewolnictwem szczególnie ostro w Koryncie. Stanowisko Apostoła było zupełnie jednoznaczne: ważny jest obecnie nie taki czy inny stan społeczny, lecz powołanie Boga (por. 1 Kor 7,17). Niewolnik wypełni swój chrześcijański obowiązek, gdy będzie służył swemu panu „tak jak Chrystusowi” (Ef 6,5-8). Natomiast pan powinien pamiętać, że niewolnik jest jego bratem w Chrystusie; niech wiec traktuje go po bratersku (Ef 6,9), a w okolicznościach szczególnych niech go nawet obdarzy wolnością (Flm 14,21). W nowym człowieku nie istnieje już stara antynomia: niewolnik – człowiek wolny. Ważne jest to, aby, „być nowym stworzeniem”.
W średniowieczu zdarzało się, że stanowisko Urzędu Nauczycielskiego odbiegało od nauczania św. Pawła i w kwestii niewolnictwa było afirmujące, co m.in. zapisał papież Mikołaj V w bulli „Dum diversas” w 1452 roku.
Niewiele później, bo w buli papieża Pawła III „Sublimus Deus” z 1537 r. znalazł się zakaz niewolnictwa i handlu niewolnikami. Mimo tego jeszcze długo zdarzały się wśród europejskich chrześcijan praktyki przeciwne, szczególnie wobec ludów z punktu widzenie Europejczyków nieucywilizowanych. Działo się tak wbrew doktrynie Kościoła i wezwaniom wielu pasterzy Kościoła, na których bazowała m.in. Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym (Gaudium et spes) Soboru Watykańskiego II. Właśnie mija 50 lat od jego zakończenia. W punkcie 27 Konstytucji czytamy:
Szczególnie w naszych czasach nagli obowiązek, byśmy stawali się bliźnimi każdego bez wyjątku człowieka i służyli czynnie spotkanemu, czy byłby to starzec opuszczony przez wszystkich, czy robotnik, bezpodstawnie pogardzany cudzoziemiec, czy wygnaniec, czy dziecko z nieprawego związku cierpiące niezasłużenie za grzech przez siebie nie popełniony, czy głodny, który apeluje do naszego sumienia, przypominając słowo Pańskie: "cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili" (Mt 25,40).    Ponadto wszystko, co godzi w samo życie, jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spędzanie płodu, eutanazja i dobrowolne samobójstwo; wszystko, cokolwiek narusza całość osoby ludzkiej, jak okaleczenia, tortury zadawane ciału i duszy, wysiłki w kierunku przymusu psychicznego; wszystko co ubliża godności ludzkiej, jak nieludzkie warunki życia, arbitralne aresztowania, deportacje, niewolnictwo, prostytucja, handel kobietami i młodzieżą; a także nieludzkie warunki pracy, w których traktuje się pracowników jak zwykłe narzędzia zysku, a nie jak wolne, odpowiedzialne osoby: wszystkie te i tym podobne sprawy i praktyki są czymś haniebnym; zakażając cywilizację ludzką, bardziej hańbą tych, którzy się ich dopuszczają, niż tych, którzy doznają krzywdy, i są jak najbardziej sprzeczne z czcią należną Stwórcy. (GS 27).To stanowisko zostało w punkcie 29 uzasadnione następująco:
Ponieważ wszyscy ludzie posiadający duszę rozumną i stworzeni na obraz Boga mają tę samą naturę i ten sam początek, a odkupieni przez Chrystusa cieszą się tym samym powołaniem i przeznaczeniem, należy coraz bardziej uznawać podstawową równość między wszystkimi… Ludzkie zaś instytucje, tak prywatne jak i publiczne, niech starają się służyć godności i celowi człowieka, zwalczając zarazem usilnie niewolę społeczną czy polityczną oraz strzegąc podstawowych praw ludzi w każdym ustroju politycznym”.
A Ojciec Święty Franciszek apeluje do naszego sumienia w „Ewangelii Gaudium” bardzo mocnymi słowami:
Zawsze bolała mnie sytuacja ofiar różnych form handlu ludźmi. Chciałbym, żeby usłyszano wołanie Boga, pytającego nas wszystkich: «Gdzie jest twój brat?» (Rdz 4, 9). Gdzie jest twój brat niewolnik? Gdzie jest ten, którego codziennie zabijasz w małej nielegalnej fabryce, w sieci prostytucji, w dzieciach wykorzystywanych do żebrania, w człowieku, który musi pracować na czarno, bo nieuregulowana jest jego sytuacja prawna? Nie udawajmy, że nic nie wiemy. Istnieje wiele form współudziału w przestępstwie. Jest to pytanie skierowane do wszystkich! W naszych miastach zagnieździło się to mafijne i wynaturzone przestępstwo, i wielu ma krew na rękach z powodu wygodnego i milczącego współudziału w tym procederze.(EG 211).
W określeniu „w naszych miastach” odnajdujemy i nasze miasto, które świętuje 150 rocznicę nadania praw miejskich. Czy jest wolne od zjawisk opisanych tak ostro przez papieża.. Wydaje się, że nie całkiem, kiedy się bliżej poznaje działalność Stowarzyszenie „Po Moc”; kiedy się słucha wolontariuszy katowickiego i katolickiego telefonu zaufania, który musi ograniczać swoją działalność, bo nie może się doczekać nowych wolontariuszy, ani duchownych ani świeckich.
Drodzy Studenci! Drodzy Profesorowie i Wykładowcy!
Przed wami rok akademicki, dar nowego czasu. Za niedługo rozpocznie się nowy rok duszpasterski, Rok Miłosierdzia. Może w tej perspektywie, kooperując z papieżem Franciszkiem należałoby być nie tylko konsumentem Bożego Miłosierdzia, ale i stawać się Jego apostołem.
Zapraszam was, abyście w roku akademicki 2015/16, także w perspektywie ŚDM, stawali się misjonarzami miłosierdzia, wyzwalającymi ze współczesnych form niewolnictwa!
I jeszcze jedno zadanie. Nie wolno nam zapomnieć o 50- tej rocznicy zakończenie Soboru Watykańskiego II. Tegoroczna, jesienna Konferencja Episkopatu Niemiec, w której uczestniczyłem, jako delegat KEP, miała silny akcent pamięci o tym wydarzeniu. Odbył się akademia, a wykład na temat: „Das Konzil und seine Wirkungsgeschichte” wygłosił kardynał Lehmann.
Drodzy! Warto wracać do faktu Soboru Watykańskiego II, bo w jego klimacie – możliwy był gest listu biskupów polskich do biskupów niemieckich.
Jeszcze bardziej zdecydowanie trzeba wracać do dokumentów Vaticanum II, co przecież na WT jest pewnie codzienna praktyką.
Bracia i Siostry!
Niech komentarz Jezusa do charytatywnej aktywności samarytanina, który może być ikoną Roku Miłosierdzia, „Idź i ty czyń podobnie”, będzie dla każdego z was wezwaniem i programem na czas nowego roku formacji i studiów. „Idź i ty czyń podobnie”. Amen.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media