Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: by już nigdy nie było powtórki z historii

katedra

Abp Skworc: by już nigdy nie było powtórki z historii

Homilia Arcybiskupa Katowickiego;
Świętochłowice, 2015.11.20

Bierzemy sobie do serca słowa Jezusa, z dzisiejszej ewangelii.  Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”. Te słowa wypowiedział Jezus z Nazaretu w świątyni jerozolimskiej i o tej świątyni. Tymi słowami Jezus nie tylko wyraził troskę o dom Boży, ale i synowską solidarność z wolą swego Ojca.  
Jesteśmy wdzięczni za to pouczenie i jasne wskazanie, że i kościoły chrześcijan, powinny być domami modlitwy. Miejscem spotkania człowieka z Bogiem, miejscem budowania wspólnoty Kościoła i parafialnej wspólnoty.
Dziś w tym kościele parafialnym modlimy się w rocznicę likwidacji obozu pracy w Świętochłowicach, a modląc się wspominamy wszystkie ofiary, które zginęły w tym miejscu kaźni.
Do obozu w Świętochłowicach-Zgodzie, który wcześniej był filią hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, a potem podlegał Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego, od 1945 r. trafiali m.in. Ślązacy podejrzewani o wrogi stosunek do władzy ludowej i żołnierze Armii Krajowej. Osadzane tam osoby nazywano "zbrodniarzami faszystowsko-hitlerowskimi". Liczba śmiertelnych ofiar obozu szacowana jest na blisko 2 tys. Ludzie ginęli z powodu tragicznych warunków sanitarnych, chorób, niewolniczej pracy i nieludzkiego traktowania.
Represje określane przez historyków, jako Tragedia Górnośląska rozpoczęły się wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej pod koniec stycznia 1945 r. na Górny Śląsk. Akty terroru wobec Górnoślązaków - aresztowania, internowania, egzekucje i wywózki do niewolniczej pracy na Wschód - trwały przez kilka miesięcy. Według katowickiego IPN do kwietnia 1945 r. z Górnego Śląska wywieziono około 50 tys. mężczyzn - górników, kolejarzy, hutników. Wśród deportowanych byli powstańcy śląscy, żołnierze kampanii wrześniowej, a także członkowie konspiracji antyhitlerowskiej. Według ostrożnych szacunków, połowa deportowanych pozostała na Wschodzie na zawsze.
Pamiętamy, że do 1989 r. wydarzenia określane mianem Tragedii Górnośląskiej były ze względów politycznych tematem zakazanym; w ostatnich latach powstaje coraz więcej inicjatyw związanych z ich badaniem i upowszechnianiem wiedzy na ten temat.
W naszej modlitwie wspominamy wszystkie ofiary tzw. tragedii górnośląskiej, ofiary działań wojsk sowieckich, ale i bezczynności czy nawet cichego przyzwolenia polskiego aparatu władzy. Dobrze się stało, że nasz sejmik samorządowy ogłosił rok bieżący Rokiem Ofiar Tragedii Górnośląskiej, że zostały powzięte konkretne decyzje i zobowiązania dotyczące powstania pomnika ofiar przy Muzeum Śląskim w Katowicach.
Dobrze się stało, że w Radzionkowie postało muzeum wywózki Górnoślązaków do Rosji Sowieckiej; dobrze się stało, że miasto Świętochłowice pomyślało o upamiętnieniu ofiar z tutejszego obozu. To pamięć nie jest przeciwko; ona jest dla ostrzeżeniem, do czego zdolny jest człowiek opętany chorą ideologią. Historia uczy, że to europejscy barbarzyńcy – zgotowali ludziom w XX wieku taki los. Dwa antychrześcijańskie systemy – komunizm i narodowy socjalizm – te dwie chore ideologie opanowały narody, które przez wieki budowały chrześcijańska kulturę. a stało się to wskutek tego, że ludzie uwierzyli filozofom głoszącym Bóg umarł! Panem jest człowiek!
Bracia i Siostry!
Bliskie są nam uczucia narodu wybranego opisane w Księdze Machabejskiej – kiedy po powstaniach naród odzyskał swoją tożsamość i przywrócił kult w świątyni – skończył a się hańba, którą sprowadzili poganie..
Patrząc z perspektywy historii musimy bardzo uważać, żeby się historia nie powtórzyła, bo przecież ma takie tendencje; już nie jest uznawana za magister vitae; bardziej uczy, że niczego nie uczy.. a pokolenie za pokoleniem powtarza te same błędy..
Bracia i Siostry!
Nie chcemy powtarzać błędów historii; nie chcemy przykładać ręki do przemocy i nienawiści. Jest tylko jedna skuteczna metoda zwalczania zła – pojednanie i przebaczenie; położenie kresu złu poprzez dobro. Takiej postawy i takiego rozwiązywania historycznych problemów uczyli biskupi naszego kraju w pamiętnym roku 1965 roku, w słynnym orędziu do biskupów niemieckich.
Dziś wielu chętnie powołuje się na ten profetyczny gest i tekst, który położył kres nienawiści i rozpoczął budowę nowych relacji miedzy Kościołami, społeczeństwami i narodami w Europie.
Bracia i Siostry!
Tak wiele nas łączy – człowieczeństwo, jeden chrzest jedna wiara i jeśli o tym pamiętamy – możemy przezwyciężyć podziały, usunąć niezgodę, rozbroić nienawiść.. itd.
Dziś jednak, kiedy wspominamy ofiary obozu – modlimy się również za ofiary toczonych aktualnie wojen, za ofiary zamachów terrorystycznych i modlimy się o pokój dla całej ludzkiej rodziny; by już nigdy nie było powtórki z historii.
 

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media