Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp. Skworc: „BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI, ALBOWIEM ONI MIŁOSIERDZIA DOSTĄPIĄ” (Mt 5, 7)

katedra

Abp. Skworc: „BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI, ALBOWIEM ONI MIŁOSIERDZIA DOSTĄPIĄ” (Mt 5, 7)

Słowo na rozpoczęcie Mszy św. w 34. rocznicę pacyfikacji KWK Wujek
Katowice, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, 16.12.2015 r.

Raz jeszcze pozdrowienie pokoju – pod adresem każdego! Pokój wam!
To znamienne, że właśnie w ostatnią niedzielę, a przypomnę, iż był to trzynasty dzień grudnia, w Kościele Powszechnym rozpoczął się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Znamienne, bo w naszej ojczyźnie ten dzień po niepamiętne pewnie czasy pozostanie symbolem – nie tylko wspomnieniem. Symbolem gorzkim, bo nawiązującym do najtrudniejszych uczuć i słów, jakie człowiek może przeżyć i wypowiedzieć: „Przepraszam”. „Wybaczam”.
Miłosierdzie. Jubileusz. „Iubilum” to krzyk radości, ale też okrzyk zwycięstwa. I bardzo to określenie pasuje do słowa: miłosierdzie.
Bo miłosierny zawsze pozostanie zwycięzcą. Bo zwycięża tylko ten, kto potrafi wybaczyć.
Czym jest wezwanie do życia miłosierdziem? Oznacza ono przede wszystkim dążenie do przebaczenia i pojednania: do przebaczenia zniewag, porzucenia żalu, złości, przemocy i woli zemsty. Przebaczenie stanowi siłę, która przywraca nam nowe życie i dodaje odwagi, aby patrzeć w przyszłość z nadzieją.
Ale przecież życie miłosierdziem oznacza również powstrzymanie się od potępiania bliźnich. „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone” (Łk 6, 37-38). To oczywiste: jeśli nie chcemy zostać potępieni przez Boga, nie możemy stawać się sędziami braci i sióstr.
To oczywiste: bo nie sądzić i nie potępiać znaczy również umieć dostrzec to dobro, które kryje się w każdym człowieku.
Rok Miłosierdzia jest czasem sposobnym do zmiany dotychczasowego stylu życia. Do nawrócenia są wezwani szczególnie ci, którzy znajdują się daleko od łaski Bożej. Właśnie im w sposób szczególny Bóg pragnie ofiarować swoje przebaczenie. Nie ma takiego grzechu, którego w swoim miłosierdziu nie mógłby On przebaczyć, o ile człowiek o to prosi i pragnie się nawrócić.

Bracia i Siostry!
W Roku Miłosierdzia i w tym szczególnym miejscu, chciałbym przywołać wydarzenie, którego byłem świadkiem. Otóż w taki właśnie rocznicowy dzień, jedna z osób najbardziej moralnie uprawnionych – żona jednego z zamordowanych pod kop. „Wujek” górników, wypowiedziała w tym kościele słowo najtrudniejsze, także w imieniu innych żon i matek poległych tu mężów i synów; słowo: przebaczam. Dobrze, że właśnie tutaj: bo słowa tego można się nauczyć wyłącznie pod krzyżem. I tylko od Ukrzyżowanego. Przebaczam.
Niestety, nawet po tym fakcie, ani ona, ani inne z tych kobiet nie usłyszały słowa naturalnej odpowiedzi. Nie powiedzieli im „prosimy o przebaczenie”, ani bezpośredni sprawcy, ani ich mocodawcy, którzy rozkazali wyprowadzić oddziały ZOMO i wojsko przeciwko własnemu narodowi!
Dziś, Bracia i Siostry, – 34 lata od tamtego dramatu – modlimy się solidarnie za poległych górników; modlimy się za tych, którzy – słuchając sumienia, a nie zbrodniczego zakazu, pomagali poszkodowanym z pełnym poświęceniem i w imię składanej przysięgi Hipokratesa. Mam na myśli szczególnie lekarzy i pielęgniarki, służbę zdrowia.
Módlmy się jednak również za naszą Ojczyznę. Prośmy o pojednanie polsko-polskie. O ducha pojednania, aby pogrobowcy/apologeci systemu pogardy, jakim był system totalitarny, mieli odwagę i zaryzykowali słowa: prosimy o przebaczenie!
Rachunku krzywd precyzyjnie nie wyrównamy; trzeba ducha pojednania; trzeba prośby o przebaczenie i udzielenie przebaczenia. Tylko na tym fundamencie będzie można budować zgodną teraźniejszość i przyszłość Polaków i Polski solidarnej.
W tym szczególnym roku - Roku Miłosierdzia – i w tym szczególnym miejscu: symbolu najtrudniejszych uczuć i słów ludzkich, „Przepraszam” i „Wybaczam”, zwracam się do wszystkich środowisk z gorącym apelem o wzajemne przebaczenie i darowanie win w myśl słów Chrystusa „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7)
Na początku tej Mszy św. prosimy Boga o miłosierdzie, a siostry i braci o przebaczenie...

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media