Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: "Bądźmy na co dzień w Jego służbie"

katedra

Abp Skworc: "Bądźmy na co dzień w Jego służbie"

Eucharystia z okazji 25-lecia NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
Katowice, katedra 17.12.2015

1.    Dziś w katowickiej katedrze, modlitwa NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.
    Drogę do powstania Związku znacie lepiej niż ja. Jego powstanie umożliwiły wybory w czerwcu 1989 roku, które dały szansę stworzenia reprezentacji pracowniczej. W marcu 1990r. podpisano Porozumienie, które dawało prawo do działań związkowych, 10 września 1991r. nastąpiła rejestracja związku. Tak więc, obecny rok 2015 jest rokiem obchodów 25-lecia NSZZ FiPW.
    25 –lecie jest czasem jubileuszu; czasem szczególnej łaski Bożej, to jest Bożej pomocy i w tym duchu celebruję tę Eucharystię – za was i z wami, z nadzieja na Boże błogosławieństwo dla waszej trudnej i odpowiedzialnej pracy; pracy nad człowiekiem, który został skazany i izolowany dla dobra społeczeństwa.  
    Na 17 dzień miesiąca grudnia liturgia Kościoła przewidziała fragment z Księgi Rodzaju, z którego dowiadujemy się, ze tuż przed swoją śmiercią, a wiemy, że przed śmiercią człowiek wypowiada czy czyni najważniejsze, Izrael zgromadził swoich dwunastu synów i błogosławił każdego z osobna wypowiadając proroctwa dotyczące przyszłości swoich potomków. Błogosławieństwo dla Judy brzmiało:
Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja bowiem ręka na karku twych wrogów! Synowie twego ojca będą ci oddawać pokłon! Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz, mój synu: jak lew czai się, gotuje do skoku, do lwicy podobny - któż się ośmieli go drażnić? Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów!
Skuteczność tego błogosławieństwa potwierdza fakt, że pokoleniu Judy przypadła część południowa – z głównym miastem – Jerozolimą. Z pokolenia Judy pochodzili królowie: Dawid i Salomon. Następujące później wypadki historyczne, wojny i przesiedlenia doprowadziły do tego, że w pokoleniu Judy Żydzi dopatrywali się ratunku dla jedności kraju. Zapowiedzi profetyczne, które kształtowały się wraz z czasem, stworzyły ścisłą zależność między Pomazańcem a pokoleniem Judy.
    Jezus pochodził również z pokolenia Judy i dlatego proroctwo Jakuba, które zapowiadało zwycięstwo i potęgę Judy przypisano jego osobie.
Bracia i Siostry!
2.    Dlatego dzisiejsza Ewangelia przytacza genealogię, rodowód
Jezusa Chrystusa. W całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.
    A po Chrystusie kolejne pokolenia, do których my również należymy; pokolenia, które żyły na tej ziemi, jak i my żyjemy; ludzie z imienia i nazwiska; ludzie obdarzeni ludzką godnością. Żyli na tej ziemi ludzie prawi i święci; ludzie grzeszni i źli, zbrodniarze, mający na sumieniu miliony ofiar. Na ten temat mógłby nam najwięcej powiedzieć wiek XX, który odnotował największą liczbę ofiar dwóch totalitarnych systemów – komunistycznego i hitlerowskiego.
    Nawet największy zbrodniarz ma swoja ludzką godność, nawet największy zbrodniarz jest wezwany do zejścia z drogi przestępstwa; bywa karany za swoje czyny (lub nie) i otrzymuje od społeczeństwa ofertę rozpoczęcia nowego życia, tym bardziej, że powszechnie odchodzi się od kary śmierci.
    Bracia i Siostry!
    W imieniu społeczeństwa i państwa sprawujecie opiekę i nadzór na skazanymi przez sądy i osadzonymi. Nie jest to łatwa praca; raczej służba – jak to się zwykło mówić. Służba człowiekowi, któremu społeczeństwo daje szansę na powrót do życia społecznego. Moglibyście wiele powiedzieć o swoim doświadczeniu pracy z człowiekiem osadzonym, pozbawionym wolności; moglibyście dać świadectwo o tym, jak człowiek wygrywa i jak przegrywa tę szansę; jak dobro zwyciężą i jak zwyciężą zło w człowieku i przez człowieka.
    Moi Drodzy!
    Wasza praca służba jest niebezpieczna, nie z uwagi na różne zagrożenia zewnętrzne, które są pod kontrolą procedur i monitoringu, ile przez zagrożenia wewnętrzne; miedzy innymi przez utratę wiary w człowieka; w to, że każdy „zło – czyńca” może się stać „dobro-czyńcą”!
    
Takiej wiary uczy nas Ewangelii i przychodzący Zbawiciel, który w ostatnim momencie życia otworzył Bramę Miłosierdzia łotrowi, którego odtąd nazywamy łotrem dobrym.
Tej wiary uczy nas NJM. W niedzielę 13 grudnia br. rozpoczęliśmy Rok Święty; wielu z was przeszło przez Bramę Miłosierdzia tego katedralnego kościoła; uświadamiamy sobie bogatą ofertę tego skorzystania z Bożego Miłosierdzia i z treści, które papież Franciszek zawarł w dokumencie ogłaszającym NJM – Misericordiae vultus, opisując między innymi relacje miedzy sprawiedliwością a miłosierdziem.
    „Sprawiedliwość jest podstawową koncepcją dla społeczeństwa obywatelskiego, gdyż normalnie odnosi się do porządku prawnego, poprzez który stosuje się prawo. Przez sprawiedliwość rozumie się również to, że każdemu należy oddać to, co mu się należy. Biblia wiele razy odnosi się do sprawiedliwości Bożej i do Boga jako Sędziego. W rozumieniu biblijnym sprawiedliwość jest integralnym zachowywaniem Prawa i postawą każdego dobrego Izraelity zgodną z przykazaniami danymi przez Boga. Ta wizja jednak doprowadziła, i to wiele razy, do legalizmu, zasłaniając pierwotny sens i zaciemniając głęboką wartość, jaką posiada sprawiedliwość”.
    Bracia i Siostry!
Miłosierdzie nie jest przeciwne sprawiedliwości, lecz wyraża zachowanie Boga w stosunku do grzesznika, któremu to ofiaruje kolejną możliwość okazania żalu, nawrócenia i uwierzenia. Św. Augustyn, mówi: «Łatwiej jest Bogu powstrzymać gniew, aniżeli miłosierdzie».
Tak właśnie jest. Gniew Boga trwa tylko chwilę, podczas gdy Jego miłosierdzie trwa na wieki.
Jeśli Bóg zatrzymałby się na sprawiedliwości, przestałby być Bogiem i stałby się jak wszyscy ludzie, którzy przywołują szacunek dla prawa. Sprawiedliwość sama z siebie nie wystarczy, a doświadczenie uczy, że odwoływanie się tylko do niej niesie ze sobą ryzyko jej zniszczenia. Z tego też powodu Bóg przekracza sprawiedliwość miłosierdziem i przebaczeniem. To nie oznacza umniejszenia sprawiedliwości bądź uczynienia jej zbędną, wręcz przeciwnie. Ten, kto błądzi, będzie musiał ponieść karę.
Tyle że to nie jest koniec, ale początek nawrócenia, ponieważ doświadcza się czułości przebaczenia. Bóg nie odrzuca sprawiedliwości. On ją włącza i przekracza w jeszcze większym wydarzeniu, w którym doświadcza się miłości, która jest fundamentem prawdziwej sprawiedliwości.
Ta Boża sprawiedliwość jest miłosierdziem udzielonym wszystkim jako łaska na mocy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Krzyż Chrystusa zatem jest sprawiedliwością Boga nad nami wszystkimi i nad światem, ponieważ ofiaruje nam pewność miłości i nowego życia.
    Bracia i Siostry!
    Rok Miłosierdzia jest czasem sposobnym do zmiany stylu naszego życia. Do nawrócenia są wezwani szczególnie ci, którzy znajdują się daleko od łaski Bożej. Właśnie im w sposób szczególny Bóg pragnie ofiarować swoje przebaczenie. Nie ma takiego grzechu, którego w swoim miłosierdziu nie mógłby On przebaczyć, o ile człowiek o to prosi i pragnie się nawrócić.
    To nam wszystkim mówi dziś Kościół, wyprowadzając wnioski z Bożego Objawienia. Dlatego też miejscem zyskiwania odpustów NJM są kaplice we więzieniach.
Moje zaproszenie do nawrócenia – pisze papież - kieruję z jeszcze większą intensywnością do tych osób, które znajdują się daleko od łaski Boga ze względu na sposób, w jaki żyją. Myślę w sposób szczególny o tych mężczyznach i kobietach, którzy należą do grup przestępczych, jakiekolwiek by one były. Dla waszego dobra proszę was o zmianę życia. Proszę was w imię Syna Bożego, który, chociaż walczył z grzechem, nigdy nie odrzucił grzesznika..    
    Bracia i Siostry!
    Wykonując wasze codzienne obowiązki, służbę, bądźcie w tym NJM – apostołami Bożego miłosierdzia.. Mówcie osadzonym, że Bóg i społeczeństwo dają im szanse..
    Modlę się z wami i za was, abyście wykonując swoje obowiązki na utracili wiary w człowieka, w jego godność, w możliwość jego nawrócenia, ostatecznie w Boże Miłosierdzie, z którego wszyscy korzystamy.
    I jeszcze myśl ostatnia. W dzisiejszej Ewangelii miedzy imionami pokoleń izraelskich dominuje jedno słowo: był..
    Każdy ze wspominanych był na tej ziemi. Kiedyś to słowo – czas przeszły od czasownika być – będzie się odnosiło do każdego z nas.. Powiedzą był..
Wtedy doświadczymy ostatecznej sprawiedliwości i miłosierdzia; zobaczmy Go twarzą w twarz; tego który jest Miłością.
Bądźmy na co dzień w Jego służbie, służąc sprawiedliwości z miłosierdziem. Amen.

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media