Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Idźcie i głoście!

katedra

Abp Skworc: Idźcie i głoście!

Dziękczynienie za ŚDM
Katowice, katedra, 17.09.2016

Witam w katowickiej katedrze; w tym wieczerniku, zebranych na modlitwie; na dziękczynieniu Bogu Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym.
    Witam wszystkich, którzy stali się współtwórcami ŚDM – wolontariuszy, gościnne rodziny, które przyjęły pielgrzymów, gościnne parafie, wolontariuszy i wszystkich uczestników ŚDM. Pozwólcie, że podziękuję szczególnie:
Diecezjalnym Koordynatorom ŚDM: ks. Marcinowi Wierzbickiemu, ks. Bogdanowi Kani
Diecezjalnemu Centrum ŚDM – pracowali 3 lata jako wolontariusze
Wolontariuszom i ks. Koordynatorom 7 rejonów: katowicki, tyski, jastrzębski, wodzisławski, żorski, rybnicki, chorzowski.
Dekanatowi i Miastu Mysłowice, że na tydzień stały się Krakowem.
Katolickiej Fundacji Młodzi dla Młodych Samorządom, Województwo: Marszałek, Wojewoda.
Pięknie powiedział Papież, że ŚDM zostały „wyrzeźbione ogromem waszej pracy i modlitwy”.
    Są z nami także ci, a przynajmniej ich reprezentacja, którzy jeszcze jako uczniowie III klas gimnazjum przyjęli bierzmowanie, Ducha Świętego i Jego dary! Dziękujemy za wszystkich, którzy otrzymali dar Ducha Świętego i za tych, którzy was do tego przygotowali!
Wspólnie dziękujemy Bogu za cud ŚDM i pytamy co dalej; pytamy co Duch Święty mówi Kościołowi, co mówi młodym przez papieża Franciszka; co mówi młodym przez pasterza tego Kościoła..  
Przede trwamy w dziękczynieniu; dziękujemy za czas miniony i wypełniony; przed wiekami wypełniony sakramentem chrztu św. i pierwsza ewangelizacją; a ostatnio wypełniony ewangelizacją samego Piotra naszych czasów, adresowaną przede wszystkim do młodych. Dziękujemy za trwający Rok Miłosierdzia; mamy być Miłosierni jak Ojciec; dziękujemy za ŚDM – za dni w diecezji i dni centralne w Krakowie. Pamiętamy z wdzięcznością, że miasto Mysłowice i cały dekanat stały się wielkim Krakowem.
Drodzy! W archidiecezji katowickiej przyjęliśmy 16 tysięcy pielgrzymów. Okazaliśmy niezwykłą gościnność. Przybliżyliśmy młodym rodzinność Kościoła; doświadczenie Kościoła-Matki, która przygarnia i daje poczucie bezpieczeństwa. Wszystkim, którzy udzielili gościny składam szczere Bóg zapłać!
Moi Drodzy! Warto wspomnieć, że wydarzenia centralne w Krakowie miało śląskie akcenty. Prof. Stanisław Niemczyk, zwany polskim Gaudim, mieszkający w Tychach projektował ołtarze; prof. Henryk Botor z Tychów skomponował Mszę św., która została wyśpiewana na Brzegach w niedziele w czasie Mszy św. papieskiej. I trzecia postać z naszej archidiecezji, wspomniana nawet przez papieża Franciszka, to twórca elementów graficznych ŚDM, które znalazły się na flagach, chustach i szatach liturgicznych, to śp. Maciej Szymon Cieśla - projektant komunikacji wizualnej. Do Komitetu Organizacyjnego ŚDM trafił we wrześniu 2014 roku, dzięki ogłoszeniu o wolontariacie. Niestety nie doczekał się spotkania z papieżem; zamęczony nieuleczalną chorobę odszedł do Domu Ojca. „To, co Maciek dał Komitetowi Organizacyjnemu poza pięknymi graficznymi pracami, to ufność, że Pan Bóg jest większy od ludzkich słabości i niemocy, że może je przemienić. W trakcie swojej pracy w Komitecie stał się osobą wierzącą i ufającą Bogu: potrafił przyjmować swoje cierpienie, przyznawać się do Krzyża  i stał się w tym dla nas nauczycielem” (ks. Suchodolski).
Drodzy!
W nawiązaniu do słów papieża Franciszka, wypowiedzianych podczas Mszy św. na Brzegach, musze stwierdzić, że ŚDM trwają w was; w waszej pamięci; w waszych środowiskach. Ich treść to jak dobry zasiew ziarna, o którym mówił Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Boże ziarno jest zawsze najwyższej jakości!
Mimo tego los ziarna bywa różny wskutek warunków zewnętrznych, przeszkód, o których mówił Jezus w Ewangelii. Bywa, że diabeł zabiera ziarno z serca; bywa, że ziarno zostaje porzucone w chwili pokusy; bywa, że ziarno przegrywa z powodu trosk, bogactwa i rozkoszy życia.
Są jednak ludzie, którzy przyjmują Boże słowo sercem szlachetnym i dobrym; zatrzymują je w sobie i wydają owoc dzięki swej wytrwałości.    
Kochani Młodzi, Bracia i Siostry!
Należycie do tych, którzy przyjmują Boże słowo sercem szlachetnym; i przynosicie owoc.
Bo Jezus jest obecny w waszym życiu -  i chce być obecnym w twoim codziennym życiu: w nauce, studiach i pierwszych latach pracy, przyjaźniach i uczuciach, planach i marzeniach. Jakże On pragnie, aby Jego Słowo przemawiało do każdego twego dnia, aby Jego Ewangelia stała się twoją i była twoim „nawigatorem” na drogach życia.
Jezus wzywa ciebie po imieniu. Twoje imię jest Mu drogie. Zaufajcie pamięci Boga. Jego pamięć nie jest „twardym dyskiem”, który rejestruje i zapisuje wszystkie nasze dane, ale czułym współczującym sercem, które cieszy się trwale usuwając wszelkie nasze ślady zła.
Spróbujmy teraz także i my naśladować wierną pamięć Boga i strzec dobra, które otrzymaliśmy strzec ewangelicznego zasiewu (por. Homilia papieża Franciszka, 31.07.2016.
Drodzy Młodzi!
Przyjmujecie Boże słowo sercem szlachetnym i dobrym, jesteście zobowiązani do szczególnego świadectwa, które będzie waszym zadaniem domowym.
Trzeba, aby przez was młodzi ludzie poznali przesłanie papieża Franciszka do nich skierowane.
Trzeba, aby młodzi mogli spotkać się z wami, jako świadkami ŚDM, którzy je przeżywali w bliskości papieża Franciszka.
Trzeba - mimo wszelkich trudności i różnić – utrzymywać więzi i kontakty nawiązane w ramach ŚDM.
Trzeba, abyście sami i w grupach wolontariatu – podejmowali uczynki miłosierdzia.
Trzeba żebyście zawsze słuchali słowa Jezusa, do was skierowanego.
Niech w każdej parafii powstanie grupa świadków ŚDM, nastawiona na przyszłość – papież wyznaczył kierunek – Panama. Z tym, że trzeba pamiętać o jednej zasadzie, że jakie dziś taka przyszłość. Wiele wiec zależy od teraźniejszości. Powiedział papież Franciszek: „Masz być odważny, śmiały, nie przestraszyć się”! Takim jest człowiek, który ma Ducha Świętego, który daje męstwo i zwycięstwo!
A łącząc to wezwanie z Ewangelią trzeba stwierdzić, że Jezus- Siewcę potrzebuje pomocników, którzy w Jego imię podejmą trud siania ziarna Bożego słowa. I nie chodzi tu o powołanie do wyłącznej służby Ewangelii; chodzi o obowiązek każdego ochrzczonego i bierzmowanego, o obowiązek świadectwa zżyciem i słowem, co już jest udziałem w Bożym zasiewie. Potrzeba waszej pomocy, tym bardziej, że jak to ilustruje Ewangelia, tak wiele ziarna Bożego słowa, zasiewu się marnuje.  
Szczególnym siewcą był patron młodych św. Stanisław Kostka; żył co prawda w XVI wieku, ale – podobnie jak wielu z was - młodość miał trudną. Jego krótka, bo osiemnastoletnia droga życia była drogą do świętości. W krótkim czasie zdołał osiągnąć ogromną dojrzałość powołania chrześcijańskiego i zakonnego.
Odczytał swoje powołanie i maksymalnie wykorzystał czas dany mu od Pana Boga. Nie będę tu przytaczał Jego życiorysu.. łatwo go odczytać w internecie; jeśli tylko wpiszecie: Staś Kostka.. poznacie jak trudne a zarazem proste było Jego życie. Niewątpliwie stawiał na jakość, to znaczy wymagał od siebie. Miał swoje życiowe zawołanie: „Do wyższych rzeczy…
    Drodzy! Dobrze się składa, że nadchodzący rok … będziemy przeżywali pod hasłem: idźcie i głoście.. Posyłam was z tym zadanie.. Idźcie w imieniu Jezusa Chrystusa; jesteście posłani, aby zmieniać świat!
           

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media