Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Skworc: Idźcie i głoście, mocą słowa i świadectwa!

katedra

Abp Skworc: Idźcie i głoście, mocą słowa i świadectwa!

1.    Eucharystia to dziękczynienie za dzieło stworzenia i odkupienia; w te wielkie sprawy ludzkości i świata / wszechświata.. wplata się i nasze małe dziękuje.. za życie i powołanie; za czas dany nam na tej ziemi, który dziś przybiera postać nowego roku akademickiego.
Trudno nie wspomnieć czasu niedawno minionego; czasu, który wypełniły tak ważne wydarzenia: ŚDM i spotkanie z papieżem Franciszkiem oraz Rok Miłosierdzia, w którym wielokrotnie doświadczaliśmy miłosierdzia i uczyliśmy się być miłosiernymi jak Ojciec.
Przed wami czas nowego roku akademickiego, który przybliży was do upragnionego dnia święceń; czyli do wejścia w kapłaństwo Jezusa Chrystusa. Ten rok wpisze się również w nowy rok duszpasterski, przeżywany pod hasłem: Idźcie i głoście… Będzie to także rok zakończenia II Synodu naszej archidiecezji i rozpoczęcia realizacji jego uchwał, co ma nas odnowić i przygotować do jubileuszu archidiecezji katowickiej, która w roku 2025 będzie świętowała 100 lecie swego istnienia i ewangelizacyjnej aktywności.
Drodzy Alumni - do duszpasterskiej i ewangelizacyjnej aktywności trzeba się przygotować poprzez studium i formację. Zanim otrzymacie uprawnienia do budowania Kościoła łaska sakramentów, zapraszam was już dziś do budowania Go mocą świadectwa!
Drodzy! Kościół nie tylko przechowuje depozyt prawd dotyczących Boga i człowieka. Nie jest tylko stróżem doktryny czy idei. Jest żywym Ciałem Chrystusa, które Bóg Ojciec napełnia Duchem Świętym i tak wciąż objawia swoją moc – zwłaszcza w głoszonym słowie, sprawowanych sakramentach i miłości, jaka spala członki Ciała we wzajemnej służbie. Kościół przechowuje i udostępnia doświadczenie zbawienia przyniesione przez Chrystusa. I wydaje się, że to jest punkt kluczowy. Chrystusowe zaproszenie do wspólnoty życia ze sobą („chodźcie a zobaczycie” – J 1,39) stojące u początków Kościoła, powinno być także drogą Kościoła. „Chodźcie a zobaczycie”, „chodźcie a doświadczycie” – powinniśmy wołać do wszystkich!
Doświadczycie przebaczającej i wyzwalającej z egoizmu miłości Boga.
Doświadczycie, że można budować relacje z Nim i innymi opierając się na wierze i zaufaniu.
Doświadczycie, że można w przyszłość patrzeć z nadzieją. Doświadczycie we wspólnocie Kościoła wyzwolenia z samotności, w którą spycha indywidualizm.
Dlatego dziś podstawowym zadaniem jest wezwanie do głoszenia kerygmatu – do opowiadania o osobistym doświadczeniu wyzwalającej miłości Ojca, która poprzez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa dosięga mnie w Duchu Świętym tu i teraz.
Św. Paweł pisał do Tymoteusza: „Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą” (1 Tm 1,15-16).
W istocie chodzi o to, by każdy ochrzczony, katolik potrafił opowiedzieć jak dostąpił miłosierdzia, jak przeszedł przez bramę miłosierdzia. Tę umiejętność powinien rozwijać każdy z nas!
Drodzy Alumni!  
2.    Niestety nie przyjęły miłosierdzia i orędzia Korozain, Betsaida i Kafarnaum. To znaczy nie mury tych miast, tylko ich mieszkańcy, którzy nie skorzystali z oferty miłosierdzia.
Kiedy dziś odwiedza się Korozain i Betsaidę, to widzi się zachowane ruiny, bez życia, bez ludzi. Jedynie kolumny z synagogi w Korozain czy Kafarnaum świadczą o wielkości dawnych budynków. Pomimo głoszonego Słowa i dokonanych cudów miasta te zamknęły się na Dobrą Nowinę. Dlatego Jezus zapowiada im karę w słowach podobnych do zapowiedzi starotestamentowych proroków. Biada tym miastom nie za pychę i bogactwa, jak było to w przypadku Tyru i Sydonu, ale za odrzucenie i wzgardę samym Bogiem, który do nich przyszedł w swoim Synu.
Jezus mówi „biada” – tym, którzy się nie nawrócili. Nie nawrócili, to znaczy – mówiąc obrazowo – zmarnowali oferowane lekarstwo.
Dzisiaj my słyszymy te słowa: „Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido!” I odnosimy je do siebie; czynimy rachunek sumienia, bo Bóg daje nam teraz znacznie więcej, niż dawał miastom (mieszkańcom), które zostały przez Niego ukarane. Bóg daje nam wszystko, co potrzeba do nawrócenia. Bóg z miłości do nas, zabiega o nas różnymi sposobami, abyśmy nie tylko odwrócili się od zła, ale zwrócili się ku dobru, wypełniając pierwsze i najważniejsze przykazanie: będziesz miłował..
3.    Z zachętą do wsłuchiwania się w Boży głos zwraca się do nas św. Hieronim. Całe swe życie poświecił studium Biblii. Był to człowiek Pisma Świętego, człowiek Słowa Bożego. Miłością życia Hieronima stała się Biblia. Jej ostatecznie poświęcał swój talent, wykształcenie, energię. Najważniejszym owocem jego życia jest przekład Biblii na łacinę. Część ksiąg tłumaczył z oryginału, niektóre tylko poprawiał. Jego przekład, tzw. Wulgata (z łac. rozpowszechniony), staje się na kilkanaście wieków oficjalnym tekstem Kościoła Zachodniego.
Kościół przywołuje w liturgii tego Świętego by wskazać na niego, jako wzór godny naśladowania. W sposób szczególny patron dnia dzisiejszego wskazuje nam na umiłowanie Słowa Bożego, które ma się przejawiać w studium Biblii. Zachęcam do lektury Pisma Św. przy biurku, podczas medytacji i modlitwy; indywidualnie i wspólnotowo.
Św. Hieronimie bądź alumnom naszego seminarium duchownego wzorem fascynacji Bożym słowem, którym mamy żyć i przekładać je na język świadectwa!
Drodzy Alumni! Wsłuchując się w ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii uświadamiamy sobie także, że wysłannicy Chrystusa – my mamy nimi kiedyś być - są Jego pełnomocnikami w całym tego słowa znaczeniu. Kto ich słucha, słucha samego Chrystusa; i odwrotnie, kto nimi gardzi, gardzi samym Chrystusem i nie uznaje samego Boga Ojca, który posłał na świat Chrystusa. W tej sytuacji trudno nie przyjąć za swoje słów Jezusa; Jego nauczania; Jego Ewangelii!
Dlatego trzeba przejąć się słowami aklamacji przed Ewangelią: Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.
Drodzy Alumni!
Słuchajcie głosu Pańskiego! Niech wasze serca pozostaną otwarte na Słowo Boże!
Słuchajcie głosu Pańskiego; przez czas nowego roku akademickiego i zawsze. A potem Idźcie i głoście Ewangelię, mocą słowa i świadectwa! Amen. 

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media