Got 0 bytes response, method=default Response decode error Przemówienie abp. Wiktora Skworca

katedra

Przemówienie abp. Wiktora Skworca

Idźcie i głoście!

Słowo Arcybiskupa Katowickiego

podczas pielgrzymki stanowej kobiet

do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej

+ + +

Piekary Śląskie, 20 sierpnia 2017

1. Powitania

Drogie Siostry! Witam Was serdecznie w Piekarach! Pozdrawiam utrudzone pątniczki z parafii naszej archidiecezji i diecezji sąsiednich. Witam wszystkie pokolenia kobiet! Szczęść Boże!

Od razu składam Wam podziękowanie za rodzinne pielgrzymowanie: bo babcie przyszły z wnuczkami, a matki z córkami. Niektóre z Was przyniosły do Maryi nowe życie skryte pod sercem: witam kobiety w stanie błogosławionym, które noszą zaszczytne miano: „Matka”! Witam kobiety żyjące samotnie, oddane pracy zawodowej i misji Kościoła! Spośród nich szczególnie pozdrawiam osoby życia konsekrowanego: wszystkie siostry zakonne i kobiety instytutów życia konsekrowanego. A siostrom klauzurowym – zwłaszcza karmelitankom z Katowic i Tarnowa oraz wizytkom z Rybnika – „Bóg zapłać” za „omodlenie” dzisiejszej pielgrzymki i jej duchowe wspieranie. Witam kobiety w żałobie, które przeżywają ból po starcie najbliższych, zwłaszcza dziecka!

W imieniu wszystkich zgromadzonych witam kobiety, które obdarzyliśmy społecznym zaufaniem, udzielając im poparcia w wyborach parlamentarnych i samorządowych. Witam Panie Posłanki! Witam Panie Prezydent Miast: Rudy Śląskiej, Zabrza i Piekar Śl. oraz Panią Przewodniczącą Rady Miasta Katowice! Na ich ręce składam podziękowanie dla Samorządów zaangażowanych w Metropolitalne Święto Rodziny.

Witam kobiety świata kultury i nauki, służby zdrowia, edukacji i wychowania, panie reprezentujące wyższe uczelnie Śląska i środki społecznego przekazu. Przy okazji ogłaszam, że tegoroczną nagrodę „Lux ex Silesia” otrzymuje kobieta: profesor zwyczajny UŚ, znawca literatury, harcmistrzyni – pani Krystyna Heska-Kwaśniewicz. Przez to wyróżnienie chcemy Pani Profesor podziękować za dobro czynione na Uniwersytecie, za dobro czynione na rzecz Górnego Śląska. W osobie Laureatki doceniamy też środowisko Uniwersytetu Śląskiego, który w zbliżającym się roku akademickim będzie świętował jubileusz 50-lecia istnienia.

W Waszym imieniu słowa powitania kieruję do naszego dostojnego gościa, księdza kardynała Stanisława Ryłko. Ksiądz Kardynał od lat pracuje w służbie Stolicy Apostolskiej i Ojca Świętego. Za czasów pontyfikatu Jana Pawła II był między innymi odpowiedzialny za organizację Światowych Dni Młodzieży i przez 13 lat przewodził Papieskiej Radzie ds. Świeckich. Obecnie jest archiprezbiterem Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie. 

Życzymy Księdzu Kardynałowi – który ma swoje korzenie w archidiecezji krakowskiej – aby czuł się wśród nas jak w domu. Przybywa przecież z bazyliki Matki Bożej Śnieżnej do bazyliki Matki Bożej Piekarskiej, od Maryi czczonej jako Salus Populi Romani (Ratunek Ludu Rzymskiego) do Maryi, która zawsze była Ratunkiem Ludu Śląskiego. 

Księże Kardynale! Bóg zapłać za posługę słowa i przewodniczenie Eucharystii. Dziękujemy za pielgrzymowanie do Piekar i zapewniamy, że przyjedziemy z rewizytą!

Witam biskupów górnośląskiej metropolii, biskupa gliwickiego Jana Kopca i biskupa opolskiego Andrzeja Czaję, oraz katowickich biskupów pomocniczych Marka i Adama! Modlą się z nami biskupi seniorzy: arcybiskupi Damian Zimoń, Stanisław Nowak (Częstochowa) i biskup Jan Wieczorek (Gliwice). 

Witam wszystkich duszpasterzy: kapłanów, którzy towarzyszą wam w pielgrzymce, katowicką Kapitułę Katedralną i księży, którzy sprawują sakrament pokuty i pojednania!

Witam serdecznie nasze media: TV Polonia i TV Katowice oraz Radia: Katowice, Piekary i archidiecezjalne Radio eM! Witam i pozdrawiam nasze Siostry i Braci, którzy łączą się z nami duchowo dzięki tym transmisjom! Wszyscy pozdrawiamy naszych Rodaków, do których dociera TV Polonia! „Gościowi Niedzielnemu” dziękuję za przygotowanie specjalnego numeru na dzisiejszą pielgrzymkę. A firmie RDUCH dziękuję za nagłośnienie!

2. Matka i Orędowniczka Rodziny

Taki tytuł nosi książka wydana przez Księgarnię św. Jacka, zawierająca przemówienia i homilie głoszone przez biskupów katowickich podczas pielgrzymek piekarskich kobiet w latach 1966–2016. Według planu tej książki przygotowałem pasterskie słowo na nasze pielgrzymkowe spotkanie.

3. Krąg rodziny najbliższej

W najwęższym kręgu rodziny zbudowanej na fundamencie związku małżeńskiego kobiety i mężczyzny, ojca i matki, w przekazywaniu życia i w chrześcijańskim wychowaniu wy jesteście dla swoich dzieci pierwszymi heroldami Bożych tajemnic, pierwszymi katechetkami, które wprowadzają nowe pokolenia w świat Boga, w orbitę Jego miłości.

Bóg zapłać wam za waszą cichą, wychowawczą służbę w domowej i kościelnej szkole wiary. To wy jesteście ewangeliczną solą tej ziemi; to wy budujecie rodzinę jako domowy Kościół! 

Wychowanie dzieci od zawsze było pierwszą troską kobiet. Wiem, że wiele z was przeżywa dramaty i zadaje pytania związane z tym, jak dzisiaj wychowywać, aby przekazywać wartości chrześcijańskie i nie ulegać współczesnym pokusom. Na przykład Internet to wielkie dobrodziejstwo i jednocześnie wielkie zagrożenie. Laptopy, komórki, smartfony to przedmioty pożądane przez młodych; ale też przedmioty, przez które coraz młodsze dzieci wpadają w uzależnienia. Świat wirtualny zbyt często prowadzi do buntu, do izolacji od bezpośrednich relacji społecznych, często prowadzi do depresji, do arogancji czy agresji, która nie liczy się z nikim i z niczym. Ostatnio media alarmowały: „Nasze dzieci toną w sieci”. Potrzebne jest roztropne i odpowiedzialne wychowywanie do korzystania z nowoczesnych technologii, uczenie umiejętności wyboru. Nie chodzi o to, by walczyć z Internetem, ale o to, by uczyć odpowiedzialnie z niego korzystać. To zadanie domu i szkoły, katechezy także! 

Właściwą terapią, zabezpieczającą przed uzależnieniem od Internetu, jest odkrywanie i przeżywanie na nowo piękna osobistych spotkań i rozmów rodzinnych, poznawanie historii rodziny, do czego namawiał papież Franciszek w czasie ŚDM w Krakowie. Tych rozmów technika i technologia nie są w stanie zastąpić.

Trudno, by w sierpniu nie wybrzmiał też apel o trzeźwość i abstynencję od alkoholu. 

W tej sprawie Apel przedstawił już Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. W tej sprawie trzeba jednak także jednoznacznego i słyszalnego głosu kobiet w naszym Parlamencie.

Dlatego prosimy Kobiety – pomóżcie tym, którzy pragną żyć w wolności, zachowując trzeźwość. Dajcie dobry przykład zwłaszcza najmłodszym, którzy powinni wiedzieć, że można przeżywać wolny czas bez sięgania po alkohol. 

Trudno, by w tym miejscu nie wybrzmiał także apel troski o zdrowie. Cieszymy się próbami reform służby zdrowia i liczymy, że finał tych reform będzie dobry dla każdego z nas.

Wiemy także, że w tym zakresie wiele zależy od każdego z nas. Ostatnio media informowały o epidemii nowotworów, m.in głowy i szyi. Chorują młodzi. Według naukowców przyczyny tego stanu rzeczy mają ścisły związek ze stylem życia i czynnikami środowiskowymi. Konieczna jest profilaktyka, w tym zapobieganie zjawisku nikotynizmu. Dzisiaj pali więcej kobiet niż mężczyzn. Troska o zdrowie nie rozpoczyna się od wizyty u lekarza, ale objawia się codziennie, w służącym zdrowiu stylu życia, odżywianiu się, w uwolnieniu od nałogów, w tym palenia papierosów.

Bóg zapłać Wam za troskę o zdrowie waszych rodzin.

 

4. Krąg rodziny parafialnej i archidiecezjalnej

Drogie Siostry w Chrystusie! 

Niedawno w naszej archidiecezji odbyły się wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich. Wiele z was, z racji zaangażowania w życie parafialne, zostało wybranych do tego parafialnego gremium. Gratuluję wyboru i bardzo liczę na owocne zaangażowanie w sprawy Kościoła; w tym w realizację uchwał II Synodu. Wszyscy musimy być wsłuchani w Ducha Świętego, aby budować Kościół – wspólnotę z Bogiem, jedną rodzinę dzieci Bożych.

Drogie Matki! Serdecznie proszę, abyście wspólnie z mężami włączyły się w rodzinne przygotowania dzieci do I Komunii św. i do sakramentu bierzmowania. Owocną praktyką w archidiecezji była i jest wczesna Komunia św. Zachęcam, aby praktyka jak najwcześniejszego prowadzenia dziecka do spotkania z Bogiem w sakramentach Kościoła była w naszej archidiecezji nadal realizowana. To jest nasza piękna tradycja i niech będzie przekazywana dalej przez kolejne pokolenia.

Jako rodzina Kościoła wspieramy organizacje i stowarzyszenia występujące w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Życzmy im, aby występowały zjednoczone, a nie w rozproszeniu! W jedności siła! Działania pro live wsparliśmy w Komunikacie z czerwcowej Konferencji Episkopatu Polski. Wspierajcie waszym publicznym świadectwem i podpisem zatroskanie o naturalną godność życia ludzkiego. I przyłączcie się do „niewidzialnej armii” – uczestników duchowej adopcji dziecka poczętego!

5. Krąg rodziny społecznej i państwowej

Drogie Patniczki!

Jest taki temat, który jednoznacznie kojarzony jest z pielgrzymowaniem do Piekar. Można powiedzieć, że powraca jak bumerang na przestrzeni ostatnich 50 lat. To wołanie kolejnych biskupów katowickich, przypominających, że „niedziela jest Boża i nasza”. Niestety musimy powtórzyć te słowa, to wołanie pełne mocy i nadziei, także w roku 2017: „niedziela jest Boża i nasza”! I nie przestanie tu ono wybrzmiewać, dopóki społeczeństwo nie odzyska niedzieli jako dobra społecznego i kulturowego.

Nie możemy się doczekać debaty sejmowej i odpowiedniej ustawy w sprawie inicjatywy obywatelskiej „NSZZ Solidarność” o ograniczeniu handlu w niedziele. Panią Minister kierującą Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prosimy o więcej empatii wobec kobiet, których symbolem są te z nich, które w niedziele zmuszane są do obsługi kas w supermarketach. Nawet w nazwie ministerstwa słowo „Rodzina” poprzedza słowo „Praca”. I taki jest właściwy porządek rzeczy! Rodzina potrzebuje nie tylko pomocy finansowej – programu „500+”, ale także czasu dla siebie. Potrzebuje programu „Niedziela+”! 

Niepodejmowanie sprawy ograniczenia handlu w niedziele pokazuje, że lekceważone jest stanowisko ZZ „Solidarność” i głos Kościoła, całej Konferencji Episkopatu Polski. Wielokrotnie dawaliśmy jasne sygnały, że popieramy społeczne starania o ograniczenie handlu w niedziele i przedstawialiśmy merytoryczne argumenty. Oczekujemy, że posłanki i posłowie z Górnego Śląska podejmą w Sejmie i w Senacie działania, zgodnie ze znaną im w tej sprawie opinią wyborczyń i wyborców metropolii górnośląskiej.

Drogie Żony, Matki, mimo tych zewnętrznych trudności ostateczny kształt świętowania świąt i niedziel w rodzinie zależy od was. Więc proszę was serdecznie, abyście każdej niedzieli nadawały charakter świąteczny i religijny, przeżywały ją we wspólnocie waszych rodzin i waszych parafii. To takie zadanie domowe.

Już wkrótce rozpocznie się nowy rok szkolny. 

W nowym roku szkolnym ważnym akcentem będzie trwający od 10 września „VII Tydzień Wychowania”, przeżywany pod hasłem: „Maryja wychowawczynią pokoleń”. 

Doczekaliśmy czasów, że w sprawach kształcenia i wychowania trzy ważne podmioty życia społecznego: rodzina, szkoła i Kościół – mówią jednym głosem. I trzeba dalszej współpracy tych trzech podmiotów! Drogie Matki, zachęcam was do współpracy ze szkołą, z nauczycielami, z katechetami. 

Trzeba jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Źródłem dobrobytu rodziny jest praca i roztropne gospodarowanie wypracowanymi środkami. Etos pracy w naszym regionie jest mocny – nikogo nie trzeba o tym przekonywać, ponieważ pamiętamy przestrogę św. Pawła: „kto nie chce pracować, niech też nie je” (2 Tes 3,10). Mądrość, którą cechują się żony i matki, podpowiada, aby ciężko zarobionymi pieniędzmi gospodarować rozsądnie, aby nie narazić się na zarzut, jaki postawił prorok Izajasz: „Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci?” (Iz 55,2). Mądre gospodarowanie pieniędzmi to również oszczędne planowanie, abyśmy z własnej winy nie wpadli w niedostatek.

Mówię o tym, odnosząc do każdej z was prośbę, aby odkryć na nowo cnotę umiarkowania. Uwalnia ono od presji zakupów pod wpływem reklamy, od nadmiernej konsumpcji oraz prowadzi do unikania zadłużenia. Pożyczki, kredyty, chwilówki, lichwa – stojące w jasnej sprzeczności z zapisanym przez św. Łukasza wskazaniem: „…czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając” (Łk 6,34–35) – zdają się ponownie zagrażać ładowi i bezpieczeństwu społecznemu. Często ludzie w trudnej sytuacji – omamieni zapewnieniem na reklamowym plakacie, że te pożyczki „od ręki” są „za darmo” – kiedy trzeba spłacać lichwiarskie odsetki, szukają pomocy w parafiach. To są bardzo dramatyczne sytuacje. Oczekujemy od rządu dalszych działań, aby zapewnić obywatelom bezpieczne usługi finansowe w legalnych, kontrolowanych przez Państwo instytucjach.

Zatem w pracy zarobkowej i spożytkowaniu jej owoców niech nam towarzyszą dary Ducha Świętego. W pracy – dar Rozumu, Wiedzy i Umiejętności, a często Męstwa w szczególnie niebezpiecznych zawodach. W spożytkowaniu owoców pracy – przede wszystkim Dar Mądrości i cnota Umiarkowania.

Kiedy już mówimy o finansach, to przyjmijcie podziękowanie za waszą ofiarność, za ofiarność waszych rodzin na rzecz Kościoła. Bo Kościół utrzymuje się z wdowiego grosza, ze skromnych budżetów rodzinnych. Z pewnością za waszą ofiarność dziękują wam wasi duszpasterze, proboszczowie, którzy – razem z osobami tworzącymi Parafialne Rady Ekonomiczne – starają się o to, aby jak najlepiej wydać czy też zaoszczędzić każdą złotówkę z parafialnego budżetu. Jako pasterz Kościoła katowickiego dziękuję za ofiarność na rzecz instytucji archidiecezjalnych, np. Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. Owocem waszej ofiarności jest także m.in. powstający tu (obok piekarskiej Kalwarii) dom pielgrzyma „Nazaret”. „Bóg zapłać” też za ofiary na cele ponaddiecezjalne, np. na rzecz ofiar kataklizmów. Według otrzymywanych statystyk archidiecezja katowicka zwykle przekazuje wiele lub nawet najwięcej. Słyszę potem komentarze, że to bogata diecezja. Zaprzeczam i wyjaśniam – to Kościół ofiarnych wiernych, którzy ofiarności uczą się w czasie Eucharystii; uczą się gestu łamania chleba, uczą się dzielenia chlebem w duchu św. Brata Alberta. Więc „Bóg zapłać” za wielkoduszną ofiarność.

6. Zachęta

Drodzy zebrani przed obliczem Matki Bożej Piekarskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, Matki i Orędowniczki Rodziny, Matki Bożej Śnieżnej – wciąż jednej i tej samej Bogarodzicy, która 100 temu objawiła się w Fatimie! Tam wezwała do modlitwy różańcowej i do pokuty.

Wezwanie do nawrócenia i pokuty nie jest dla chrześcijanina czymś nowym, bo słyszy wezwanie Jezusa: „Nawracajcie się i wierzcie w ewangelię” (Mk 1,15). Trzeba czynić pokutę. W dniu 4 maja 1943 r. siostra Łucja, świadek objawień Matki Bożej w Fatimie, napisała: „…Bóg pragnie, aby duszom wyjaśnić, że prawdziwa pokuta, której On obecnie żąda, to przede wszystkim ofiara z wypełnienia naszych religijnych i codziennych obowiązków…”. Do tak sformułowanej definicji „prawdziwej pokuty” znajdziemy uzasadnienie w nauczaniu naszego Mistrza, zapisanym na kartach Ewangelii: „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie” (Łk 16,10).

Umocnione pielgrzymowaniem, Słowem i Ciałem Chrystusa – z radością „Idźcie i głoście!”. Idźcie i wypełniajcie wasze religijne i codzienne obowiązki Bogu na chwałę, ku większej czci Maryi, ku zbawiennemu pożytkowi waszych najbliższych i całego społeczeństwa.

       Szczęść Boże!

     +Wiktor Skworc

Arcybiskup Metropolita Katowicki

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media