Got 0 bytes response, method=default Response decode error Eucharystia z okazji utworzenia górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii

katedra

Eucharystia z okazji utworzenia górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii

GZM 7653Pod przewodnictwem metropolity katowickiego abp Wiktora Skworca odprawiono w katowickiej katedrze Chrystusa Króla Eucharystię z okazji utworzenia Górnośląsko-Zagłębiowksiej Metropolii. Obecni na niej byli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych z terenu metropolii.

W katowickiej katedrze Chrystusa Króla w Katowicach abp Wiktor Skworc przewodniczył Eucharystii z okazji utworzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wraz z nim modlili się przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych z terenu metropolii.

- Dziś - w niedzielę 2 lipca 2017 r. z inicjatywy władz samorządowych - zebraliśmy się w tym znaczącym i symbolicznym miejscu, jakim jest katedra górnosląskiej metropolii kościelnej, aby dziękować Bożej Opatrzności i ludziom, za instrument prawny w postaci ustawy o utworzeniu górnosląsko-zagłębiowskiego związku metropolitalnego. Jesteśmy wdzięczni za zakończenie procedur tworzenia tego związku, za stosowne roporządzenie umożliwiające budowanie metropolii - mówił hierarcha podczas Eucharystii.

Metropolita górnośląski przypominając nauczanie papieża Jana XXIII z encykliki Mater et Magistra zauważył, że "chęć zbudowania trwałego ładu społecznego bez oparcia go na Bogu jest znamiennym dla obecnej epoki nieporozumieniem".

Odnosząc się do liturgii słowa XIII niedzieli zwykłej zauważył, że często powracającym się w niej słowem jest "prorok". - Ustabilizowane, doświadczone systemy polityczno-społeczne, a do takich należy demokracja, rezerwują miejsce dla proroka i cenią jego obecność; liczą się z jego głosem i moralną oceną; takim prorokiej jest niewątpliwie w europie chrześcijaństwo i Kościoły, najbardziej powszechna i elementarna szkoła - po rodzinie - socjalizacji i prospołecznych postaw - mówił w homilii. - Społecznie użyteczne jest, aby przed prawodawcą szedł prorok; który wzbudza ducha prawości, przygotowuje grunt pod prawo; wzbudza poczucie sprawiedliwości i solidarności, jako wartości elementarnych dla społeczeństwa i państwa; który budzi poczucie ludzkiej godności i wzajemnego szacunku - dodał.

Kaznodzieja odwołując się do Katolickiej Nauki Społecznej przypomniał, że "efektywność działań społecznych może i powinna być weryfikowana w odniesieniu do tzw. zasad i wartości społecznych". Hierarcha przypomniał także kilka najważniejszych spośród nich. Wymienił: zasadę dobra wspólnego (opierającą się na tendencji do "dawania", jako najpełniej wyrażającej istotę życia społecznego), zasadę pomocniczości (polegającej m.in. na świadczeniu pomocy tam, gdzie jest ona konieczna), zasadę partycypacji (w szczególności chodzi o aktywną obecność jednostek w procesie powstawania i funkcjonowania grup obywatelskich i organizacji pozarządowych) oraz zasadę solidarności (która oznacza zgodność w postępowaniu i dążeniach, jednomyślność co do celów oraz wzajemne wspieranie się).

Zachęcając do podejmowania inicjatyw społecznych metropolita górnośląski zwrócił także uwagę, że "koniecznym jest zapewnienie zrównożanego rozwoju wszystkim gminom", co spowoduje tworzenie synergii między miastami oraz pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne. Takie działania pozwolą "zbudować wspólnotę metropolitalną, a także zatrzymać młodych, wykształconych, by tu zostali i razem budowali przyszłość metropolii poza i ponad sporami historycznej czy politycznej proweniencji". - Niech wam będzie bliska wizja metropolitalnego ładu społecznego, opartego na wspólnych wartościach, które stanowią fundament dzisiejszych społeczeństw. Budujcie na demokratycznej samorządności, rzetelnej pracy, solidarności społecznej, na przywiązaniu do porządku i prawa, na rodzinie i lokalnym patriotyzmie - mówił zwracając się do zebranych w katowickiej katedrze.

Warto przypomnieć, że Kościół na Górnym Śląsku i abp Wiktor Skworc osobiście wspierali od dawna ideę utworzenia w regionie metropolii. „Zasługujemy na zaufanie i mam nadzieję, że jego wyrazem będzie ustawa o metropolii, która rozwiąże wiele problemów górnośląskiej aglomeracji” - mówił metropolita katowicki w sierpniu ubiegłego roku zwracając się do premier RP Beaty Szydło.

W wywiadzie udzielonym kilka lat temu zwracał uwagę, że żyjemy w czasach atomizacji społeczeństwa, w czasach rozbijania jedności, zanikania relacji, więzi i związków. Dlatego, jego zdaniem, istnieje potrzeba budowania jedności i budowania wspólnoty. - Działając razem możemy więcej osiągnąć, zwłaszcza działając w związku metropolitalnym - powiedział.

W skład Górnośląsko-Zagłębiowksiej Metropolii weszło 41 gmin, o łącznej powierzchni 2553 km kw, zamieszkałych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Ustawę o związku metropolitalnum uchwalił Sejm 9 marca br. Ustawę podpisał prezydent RP Andrzej Duda 4 kwietnia br. Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym w ubiegły czwartek przez premier Beatę Szydło metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zacznie działać od 1 stycznia 2018 r.

Środki dla związku ma zapewnić przede wszystkim 5-procentowy udział w podatku PIT płaconym przez mieszkańców metropolii.

PRZECZYTAJ HOMILIĘ

ks.sk

zdjęcia: Krzysztof Widera/ks.sk

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media