Got 0 bytes response, method=default Response decode error Ogólnopolskie spotkanie dyrektorów wydziałów katechetycznych

katedra

Ogólnopolskie spotkanie dyrektorów wydziałów katechetycznych

OSDWK 7320Od wtorkowego popołudnia trwało w Katowicach ogólnopolskie spotkanie dyrektorów wydziałów katechetycznych z Polski. Przebiegało pod hasłem: „Cyberprzestrzeń wyzwaniem dla katechezy i duszpasterstwa”.

„Cyberprzestrzeń wyzwaniem dla katechezy i duszpasterstwa” to temat ogólnopolskiego spotkania dyrektorów wydziałów katechetycznych, które odbyło się w dniach 20-22 czerwca w Katowicach.

W spotkaniu wzięło udział 58 osób. Oprócz dyrektorów wydziałów katechetycznych każdej diecezji w Polsce byli także obecni wizytatorzy katechetyczni oraz konsultorzy Komisji ds. Wychowania Katolickiego działającej przy KEP.

- Spotkanie to pokazało kierunki i możliwości działań, jakie daje szeroko rozumiana cyberprzestrzeń. Bardzo konkretnie zobaczyliśmy, gdzie możemy i powinniśmy działać, jak również gdzie istnieją pewne zagrożenia – powiedział ks. Roman Buchta, dyrektor wydziału katechetycznego katowickiej kurii. – Dużo miejsca poświęciliśmy także na dyskusję na temat religii w szkole i jej miejscu w systemie edukacji – dodaje podsumowując spotkanie.

Uczestnicy spotkania oprócz części merytorycznej pielgrzymowali m.in. do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach, gdzie pod przewodnictwem bp. Marka Mendyka sprawowali Eucharystię. Mieli także okazję zwiedzić zabytkową kopalnię „Sztolnia Królowa Luiza” w Zabrzu. – Myślę, że wszyscy są pod wrażeniem etosu górniczej pracy, z którym mogli się zapoznać – mówi ks. Buchta.

Podczas spotkania dyrektorzy sprawowali także Eucharystię w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym przewodniczył jej metropolita górnośląski abp. Wiktor Skworc. - Katecheza ma prowadzić człowieka na różnych etapach jego życia do przyjęcia postawy wdzięczności, dziękczynienia, wychwalania i wielbienia Boga. W skrócie możemy powiedzieć, że katecheza powinna prowadzić do adoracji – powiedział podczas homilii.

Hierarcha odnosząc się do liturgii słowa podkreślił, że „katecheza ma wychowywać do modlitwy”. – Katecheza nie powinna być tylko wykładem doktryny chrześcijańskiej (…), lecz powinna być odpowiedzią katechizowanego na głos nauczyciela wiary – mówił.

Dyrektorzy wydziałów katechetycznych mieli również okazję do wymiany myśli z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Spotkanie to odbyło się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Ks. Buchta zapewnia także, iż dyrektorzy wydziałów katechetycznych wyznaczyli sobie zadania na nadchodzące wakacje. M.in. jest to praca nad nową podstawą programową katechezy szkolnej.

Spotkanie dyrektorów wydziałów katechetycznych odbywa się cyklicznie. Jest organizowane przez poszczególne kurie metropolitalne z terenu całej Polski. Gromadzą się na nich głównie dyrektorzy wydziałów katechetycznych. W przyszłym roku spotkanie odbędzie się w Rzeszowie.

ks.sk

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media