Got 0 bytes response, method=default Response decode error Abp Wiktor Skworc odznaczony tytułem Wybitnej Postaci Regionu.

katedra

Abp Wiktor Skworc odznaczony tytułem Wybitnej Postaci Regionu.

WPRMetropolita Katowicki abp Wiktor Skworc otrzymał tytuł Wybitnej Postaci Regionu. Wyróżnienie przyznał prezydent miasta Tychy oraz Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach.

 

Za budowanie więzi społecznych i wybitny wkład w powstanie górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii tytuł Wybitnej Postaci Regionu otrzymał abp Wiktor Skworc. „Posługa Jego Ekscelencji to przede wszystkim budowanie społecznych więzi i pomostów pomiędzy podziałami. Przeciwstawianie się wszelkim formom dyskryminacji, wspieranie działań związanych z pomocą materialną i duchową coraz większej ilości potrzebujących i biednych”. To słowa, które padły podczas Gali Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości przed wręczeniem metropolicie katowickiemu statuetki Wybitnej Postaci Regionu.

Podczas prezentacji sylwetki metropolity katowickiego podkreślono Jego zaangażowanie we wszystkie istotne problemy Śląska, „w tym szczególnie w te, związane z zanieczyszczeniem środowiska”. – Jego Ekscelencja od początku czynnie wspierał ideę powstania górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii wykazując przy tym ogromną troskę o dobro mieszkańców całego regionu – mówił prelegent. Dodał, że abp Skworc wspiera ponad podziałami politycznymi przemiany jakie zachodzą na Śląsku.

Odbierając statuetkę metropolita katowicki odniósł się do faktu powstania metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej. Zwrócił uwagę, że właśnie patrzymy na nowopowstającą rzeczywistość. - Naszą powinnością będzie przypominanie, przy budowaniu tej nowej rzeczywistości, takich wartości jak dobro wspólne, bo to jest fundamentalna zasada Katolickiej Nauki Społecznej. Staramy się budować dobro wspólne. Przypominamy zasadę pomocniczości, która jest ogromnie ważna, kiedy budujemy w Polsce, także regionalnie, rzeczywistość samorządową – mówił abp Skworc.

Hierarcha zapewnił, że będzie projekt metropolii wspierał duchowo, modlitewnie, ale także przypominaniem Katolickiej Nauki Społecznej. Mówiąc o utworzonej metropolii posłużył się obrazem łodzi, na której wszyscy byli przy wiosłach i płynęli do jednego celu. – Możemy teraz z nadzieją patrzeć na przyszłość, tym bardziej, że tę rzeczywistość, metropolii, Państwo także będziecie kształtowali jako przedsiębiorcy tyscy, którzy chcą się w to wielkie dzieło ku przyszłości naszej Małej Ojczyzny angażować – dodał na zakończenie.

Wręczenie statuetki odbyło się podczas corocznej Gali Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości. Wydarzenie jest organizowane nieprzerwanie od 2001 r. w Zameczku Myśliwskim książąt pszczyńskich w Promnicach. W tym roku gala zbiegła się z dwudziestoleciem działalności Tyskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

ks.sk

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media