Got 0 bytes response, method=default Response decode error Eucharystia w intencji pracowników Wyższego Urzędu Górniczego

katedra

Eucharystia w intencji pracowników Wyższego Urzędu Górniczego

image014

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc przewodniczył Eucharystii ku czci św. Barbary z okazji 95 rocznicy powstania współczesnego polskiego nadzoru górniczego.

O potrzebie realistycznych programów ograniczenia niskiej emisji i długofalowej polityce, planach, współpracy wszystkich środowisk, ośrodków naukowych, rządu i samorządu” mówił metropolita katowicki podczas Eucharystii w intencji Wyższego Urzędu Górniczego. – W przestrzeni społecznej potrzebujemy wiarygodnej polityki, a więc unikania konstruowania pułapek cenowych i zauważenia problemu energetycznego ubóstwa, wszak nie wszyscy mają równy dostęp do ciepła - kontynuował.

Hierarcha zwrócił się z apelem w którym popierając progórnicze deklaracje i prospołeczne działania rządzących postuluje obniżenie obciążeń cen węgla, gazu i oleju opałowego. – Oczekujemy wprowadzenia proekologicznej, stabilnej polityki taryfowej – mówił. Podkreślił, że takie działania należy widzieć w perspektywie zdrowia społeczeństwa, na które ma wpływ jakość powietrza, wody i gleby.

Nawiązując do przeżywanego okresu liturgicznego zwrócił się do zebranych w kościele przedstawicieli stanu górniczego zauważając, że pierwszym słowem, które kieruje do nas Jezus Chrystus w Adwencie jest zwrot: „czuwajcie”. – Winniśmy je przyjąć jako osobisty program duchowy na najbliższe cztery tygodnie i na czas nowego roku duszpasterskiego – mówił.

- Moi drodzy! Dzisiaj modlitwą Kościoła czuwamy w intencji górników. Dziś szczególnie w intencji pracowników Wyższego Urzędu Górniczego, których obowiązki można nazwać „czuwaniem” nad sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpieczeństwa pożarowego, ratownictwa górniczego, gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania, ochrony środowiska i gospodarki złożem, zapobiegania szkodom budowy i likwidacji zakładu górniczego w tym rekultywacji gruntów po działalności górniczej – wyliczał.

Hierarcha zauważył, że działalność górnicza ma na Śląsku wielowiekową tradycję. Podkreślił, że na górnośląskiej ziemi powstawały kopalnie „z charakterystycznymi wieżami wyciągowymi i wieże kościołów w górniczych osiedlach”. – Z obu odzywały się dźwięki: syreny kopalń wzywały do pracy, a dzwony kościołów do modlitwy – powiedział abp Skworc.

Abp Skworc mówiąc o branży górniczej zauważył, że „pożytku nie przynoszą istniejące pod ziemią zasoby, węglowe rezerwy, zasoby szacowane jeszcze na dziesięciolecia”. – Pożytek przynosi węgiel wydobywany – mówił. – Dlatego Bogu dziękujemy za dar tego surowca (…), wszak bogato wyposażył nasz kraj w ten surowiec. W węgiel, który jest czystym źródłem energii o ile jest właściwie, we właściwych urządzeniach spalany czy przetwarzany – kontynuował.

Do liturgii wiernych wprowadził ks. Andrzej Nowicki, proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. W swoim słowie podkreślił potrzebę bezpieczeństwa, która jest „jedną z podstawowych potrzeb człowieka”. – Bezpieczeństwo daje poczucie pewności jego [człowieka – przyp. red.] istnieniu, odznacza się zapewnieniem czegoś najbardziej cennego dla człowieka, jego zdrowia, a nade wszystko życia – mówił. Zauważył, że właśnie w „to pragnienie wpisuje się także troska wszystkich tych, którzy są odpowiedzialni za ludzkie życie”. - W szeroko rozumianej branży górniczej troska ta jawi się jako fundament misji Wyższego Urzędu Górniczego, którego celem jest dążenie do poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, ograniczenia negatywnego oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko – dodał proboszcz katowickiej parafii.

Na Eucharystii w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła byli obecni m.in. Adam Mirek, prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Krzysztof Król i Piotr Wojtacha, wiceprezesi, Justyna Pikiewicz dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego. W kościele zgromadzili się także dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych z Gdańska, Gliwic, Katowic, Kielc, Krakowa, Krosna, Lublina, Poznania, Rybnika, Warszawy i Wrocławia oraz dyrektor specjalistycznego urzędu górniczego w Katowicach.

Po Eucharystii jej uczestnicy przeszli do sali audytoryjnej Muzeum Śląskiego, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości.

Wyższy Urząd Górniczy powstał 24 czerwca 1922 r na mocy rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Jako cel urząd stawia sobie rozwiązywanie z punktu widzenia dobra publicznego problemów polskiego górnictwa.

ks.sk

 

Arcybiskup

SylwetkaNauczanieKalendarium
kalendarium

POCZTA ELEKTRONICZNA

Nowa poczta

Historia Archidiecezji

historyczna

Galeria

galeria3

Proces Beatyfikacyjny

machaw08

Kalendarz wydarzeń

Instytucje

Duszpasterstwa

Ruchy i stowarzyszenia

Media